Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

ALUPROF ambasadorem europejskiego projektu #BuildingLife

#BuildingLife to projekt stworzony przez organizację World Green Building Council, którego celem jest utworzenie planu działań na rzecz dekarbonizacji środowiska budowlanego i wsparcie programu pn. „Europejski Zielony Ład” (EZP). Inicjatywę tworzy 10. regionalnych green building councils oraz wybrani liderzy z sektora prywatnego, w tym ALUPROF – jeden z czołowych producentów systemów aluminiowych dla budownictwa w Europie.

Pierwszy kontynent neutralny dla klimatu

EZP to plan utworzony przez Komisję Europejską na rzecz prowadzenia zrównoważonej gospodarki UE: innowacyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej. Zakłada m.in., że do 2050 roku Europa osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto. Uruchomiony w grudniu ub. projekt #BuildingLife zamierza zrealizować ten ambitny cel w branży budowlanej, stanowiąc wzór do naśladowania dla innych regionów świata. Powstałe w ramach niego materiały pokażą, jakie zmiany muszą zajść na poziomie lokalnym, by Europa mogła zostać pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu.

Ekosystem nakierowany na współpracę

World Green Building Council jest globalną siecią około 70 rad ds. budownictwa ekologicznego. Za realizację #BuildingLife odpowiadają Chorwacja, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Polska, Hiszpania i Wielka Brytania.
W ramach projektu, rady tych państw m.in.: zaprojektują regionalne mapy drogowe dotyczące dekarbonizacji, a także utworzą i rozwiną bazę materiałów budowlanych, zawierającą informacje o ich pełnym wpływie na środowisko. Zakładane plany to odpowiedź na sytuację w branży. Obecnie budynki są odpowiedzialne za ok. 40% zużycia energii i 36% emisję CO2 w UE, a prawie 75% zasobów budowlanych jest nieefektywnych energetycznie.

ALUPROF – ambasador projektu przyszłości

Krajowy lider wśród dostawców systemów aluminiowych – ALUPROF – został ambasadorem #BuildingLife. Firma od lat aktywnie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Przeprowadza szczegółowe analizy śladu węglowego swoich produktów. Wytwarza wyroby niskoemisyjne, dzięki produkcji w obiegu zamkniętym opartej na recyklingu części. Współpracuje z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, biurami architektonicznymi, Generalnymi Wykonawcami i deweloperami, tworząc najlepsze rozwiązania odpowiadające wyzwaniom XXI wieku oraz inwestycje będące przykładami zielonej architektury. W 2021 roku do tego grona dołączyła World Green Building Council.

– W budownictwie komfort życia i zdrowie są równie ważne, co oddziaływanie na środowisko. Wspieramy #BuildingLife, ponieważ te trzy elementy stanowią integralną część strategii realizowanej przez ALUPROF, a tworzenie produktów do Zrównoważonej Architektury jest wpisane w DNA naszej firmy. Potwierdza to m.in. wdrożony system zarządzania środowiskowego ISO14001, program Environmental Product Declaration i Cradle to Cradle Certified™. W ramach projektu WGBC podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem z aktywności proekologicznej – mówi Małgorzata Wojtasik, dyrektor handlowy ALUPROF SA.

Lider i innowator branży

ALUPROF SA należy do Grupy Kapitałowej Grupa Kęty SA — notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, najnowocześniejszej i najszybciej rozwijającej się firmy produkcyjnej w branży aluminiowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka posiada 5 zakładów produkcyjnych w Polsce oraz 9 spółek handlowych w Europie i USA. Jest obecna w 55 krajach oraz prowadzi ekspansję na kolejne światowe rynki. Firma dostarcza nowoczesne systemy aluminiowe i innowacyjne rozwiązania dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Zgodnie z hasłem „Let’s build a better future” firma promuje ideę zrównoważonego rozwoju w budownictwie i wdraża odpowiedzialne działania m.in. na rzecz redukcji śladu węglowego. Więcej informacji na stronie producenta:

https://aluprof.eu

Poczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *