Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

Aluprof: Wspólnie z Arką budujemy lepszą przyszłość

Sukces biznesowy, który osiąga zarówno Aluprof, jak i cała Grupa Kęty dzięki innowacyjnym produktom i wysokiej kulturze organizacyjnej, daje nam możliwość wspierania inicjatyw i działań, dzięki którym, zgodnie z naszym sloganem budujemy lepszą przyszłość.

Szczególną uwagę poświęcamy kwestii ekologii. To, jak świat będzie wyglądał w przyszłości, w ogromnej mierze zależy od tego, jakie praktyki teraz stają się naszą codziennością. Stąd nasza współpraca z Fundacją Ekologiczną Arka i wspieranie jej programów.

– Sztandarowym programem Arki, który mamy przyjemność wspierać, jest Zielona Ręka – największy polski program aktywnej edukacji ekologicznej. Aluprof szczyci się tym, że pomaga wykształcać ekologiczne nawyki i zachowania wśród tych, którzy zmienią świat na lepsze za jakiś czas: wśród najmłodszych. Zielona Ręka skierowana jest do dzieci i młodzieży. Pomaga wychowawcom i nauczycielom nie tylko opowiadać o tym, jak ważne są kwestie ekologii i ochrony środowiska, ale i pokazywać, ile satysfakcji daje zielone zaangażowanie – mówi Bożena Ryszka, dyrektor marketingu i PR Aluprof SA.

W ramach Zielonej Ręki organizowane jest Śmieciobranie: dzięki tej akcji obszary przyrodniczo cenne odzyskują dawny blask, a zwierzęta, również zagrożonych gatunków, znów mogą mieszkać w przyjaznym sobie, bezpiecznym otoczeniu. Każdy zebrany i zutylizowany worek śmieci, jak i każde zasadzone drzewo są małymi krokami w słusznym kierunku.

Inną akcją Fundacji Arka, którą wspieramy nie tylko jako firma, ale jako zespół, jest Rower Pomaga. Dzięki aktywności fizycznej uczestników, a więc i naszych pracowników, których kilometry przejechane na dwóch kółkach zliczają sportowe aplikacje, swoje wymarzone jednoślady otrzymują dzieci z domów dziecka. Im więcej przejechanych rowerem zamiast samochodem kilometrów, tym więcej rowerów dla tych, którzy dopiero kształtują swoje nawyki i obyczaje. Wierzymy, że dzięki tej akcji jeszcze więcej dzieciaków pokocha rowery i pozostanie tej pasji wiernymi na długie lata – również jako dorośli.

Również z myślą o ekologii, ale i o życiowych szansach najmłodszych, powołana została akcja „Książka wspiera bohatera”. Aspekt ekologiczny akcji jest niewątpliwy: zalegające tu i tam „niepotrzebne” książki trafiają na kiermasze zamiast na śmietnik. Z drugiej strony nie tylko o ekologię w niej chodzi. Uświadamia, że książka może mieć więcej niż jedno życie. Uczy szacunku do słowa pisanego i tego, że i za ten zasób odpowiedzialni jesteśmy wszyscy. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży nie-nowych książek na kiermaszach akcji przeznaczone zostają na bilety do teatrów i na koncerty dla dzieci z domów dziecka i świetlic środowiskowych.

Nie wiemy, jak bardzo znane są te inicjatywy, lecz mamy nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu znajdą coraz więcej uczestników i sympatyków. Dziś cieszymy się z ponad 700 000 dzieciaków uczestniczących w sprzątaniu lasów i brzegów strumieni w ramach Śmieciobrania oraz z licznych nasadzeń młodych drzewek w miejscu dzikich wysypisk. Cieszy nas każda zielona bransoletka noszona z dumą przez młodych wolontariuszy. Jesteśmy dumni z każdego kilometra przejechanego na każdym z prawie 30 rowerów kupionych za wysiłek i kilometry wypedałowane przez naszych pracowników. A jeśli kiedyś ktoś o tych akcjach napisze książkę, to mamy nadzieję, że znajdzie ona drugie i trzecie życie dzięki coraz liczniejszym kiermaszom.

Zrównoważony rozwój, w innych firmach traktowany jako modne hasło, w naszej firmie jest realnym faktorem rozwoju całej organizacji. Jak powiedział Dariusz Mańko, Prezes Zarządu Grupy Kęty „świadomie i odpowiedzialnie podchodzimy do tematu naszego wpływu na środowisko naturalne i zmiany klimatu. W Strategii przyjęliśmy konkretne zobowiązania i cele środowiskowe, do których realizacji chcemy wspólnie dążyć. Jesteśmy przekonani, że nasi pracownicy mogą mieć ważny udział w realizacji celów, stąd przeznaczamy do 1 mln zł (2021-2025) na zielone sugestie, które będą zgłaszane przez pracowników a ich realizacja będzie spójna z naszymi celami środowiskowymi”.

Program Sugestii Pracowniczych przyczynia się do wykorzystania potencjału innowacyjnego pracowników, pozwala budować wśród nich kulturę odpowiedzialności i bezpieczeństwa, a także identyfikację z firmą. Z tych wszystkich powodów zachęcamy pracowników do zgłaszania zielonych inicjatyw, a autorzy szczególnie trafnych lub udanych są atrakcyjnie nagradzani.

Poczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *