Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

Architektura cyrkularna – nieunikniona przyszłość współczesnego budownictwa

Budynki niskoenergetyczne i pasywne powoli stają się codziennością – dzięki nim możliwe jest nie tylko zmniejszenie zapotrzebowania na energię, ale też spełnienie coraz bardziej restrykcyjnych przepisów prawa. Wychodząc naprzeciw potrzebom projektantów w zakresie dbałości o środowisko naturalne, producenci materiałów budowlanych szukają kolejnych rozwiązań, które pozwolą tworzyć obiekty neutralne klimatycznie. W trend budownictwa cyrkularnego wpisują się rozwiązania z oferty Aluprof, europejskiego lidera, który dostarcza innowacyjne, energooszczędne i bezpieczne systemy aluminiowe przeznaczone do produkcji okien, drzwi, fasad i osłon przeciwsłonecznych dla branży budowlanej i konstrukcyjnej.

 

Aluprof wspiera zrównoważone budownictwo

Pojęcie recyklingu i zero waste staje się coraz bardziej popularne, jednak nadal wielu osobom kojarzy się ono jedynie z segregacją odpadów komunalnych. Tymczasem recykling to nic innego jak jedna z metod ochrony środowiska naturalnego, oparta na ograniczeniu eksploatowania złóż naturalnych oraz zminimalizowaniu ilości odpadów poprzez ich wtórne wykorzystanie. Zasady gospodarki cyrkularnej z powodzeniem wykorzystywane są również w nowoczesnym budownictwie. Coraz częściej mamy do czynienia z rewitalizacją istniejących już obiektów, a nowo budowane powstają bez zbędnego marnowania surowców czy z poszanowaniem ekosystemu, między innymi dzięki zastosowaniu komponentów z recyklingu.

Aluprof, jako aktywny członek projektu CIRCON PLGBC, którego celem jest m.in. umocnienie wdrażania gospodarki cyrkularnej w sektorze budowlanym, ogromną wagę przykłada do zrównoważonego rozwoju i środowiskowej odpowiedzialności biznesu. Produkty firmy w dużej mierze wytwarzane są z aluminium pochodzącego z recyklingu, co przyczynia się do obniżania śladu węglowego. Aluminium zalicza się zresztą do tzw. “zielonych metali”, które przetwarza się i wykorzystuje wielokrotnie bez utraty właściwości. Jest to zatem surowiec przyszłości, który nie tylko odpowiada na wyzwania klimatyczne, ale także pozwala na uzyskanie ciekawych form przy projektowaniu budynków. W połączeniu ze szkłem daje spektakularne efekty i ogromne możliwości zastosowania w architekturze.

W ramach Grupy Kęty, której częścią jest Aluprof, przeprowadzono analizę śladu węglowego wyrobów spółki. Otrzymane wyniki pokazują, że ekwiwalent emisji dwutlenku węgla dla aluminium produkowanego w zakładach w Kętach jest sześciokrotnie niższy niż średnia na świecie. Wraz z rosnącą produkcją aluminium w Grupie Kęty i jej ambitnymi planami inwestycyjnymi, Aluprof kładzie szczególny nacisk na zastosowanie w coraz większym stopniu materiałów pochodzących z recyklingu, optymalizację zużycia surowców oraz odzyskiwanie ogromnej ilości odpadów poprodukcyjnych. Grupa Kęty prowadzi też recykling złomu poużytkowego zakupionego na rynku oraz odpadów aluminiowych wytworzonych przez wszystkie spółki zależne Grupy. W efekcie całkowity ślad węglowy i poziom emisji profili aluminiowych wyciskanych z wlewków z własnej odlewni jest istotnie niższy niż średnia europejska,. Profile dostarczane przez Grupę Kęty uzyskały EPD (Środowiskową Deklarację Produktu) zgodną z normą EN 15804 i zweryfikowaną zgodnie z ISO 14025 przez uprawnionego audytora zewnętrznego. Ślad węglowy profili wynosi tylko 3,3 kg CO2e/kg w porównaniu do 9,0 kg CO2e/kg (średnia European Aluminium Association).

Za ponownym wykorzystaniem materiałów w budownictwie w obiegu zamkniętym przemawiają nie tylko cyfry, ale i przykłady zrealizowanych inwestycji, które zachwycają architekturą, osiągniętymi parametrami i innowacyjnością zastosowanych rozwiązań. Tego typu obiekty coraz częściej pojawiają się również w Polsce, a doskonałymi przykładami mogą być warszawskie inwestycje, takie jak Skysawa, Browary Warszawskie czy Fabryka Norblina, które powstały z wykorzystaniem nowatorskich systemów Aluprof.

Ekologiczny biurowiec w systemach Aluprof

Na mapie Warszawy wyrastają nowe wieżowce, a polska stolica architektonicznie zbliża się do poziomu światowych metropolii. Na uwagę bez wątpienia zasługuje wybudowany niedawno drapacz chmur, który ma szansę stać się kolejnym symbolem miasta. Skysawa to inwestycja Polskiego Holdingu Nieruchomości zaprojektowana przez Polsko-Belgijską Pracownię Architektury Projekt. To jeden z pierwszych biurowców bezpośrednio połączonych ze stacją linii metra. Wieżowiec, który powstał przy ul. Świętokrzyskiej 36, charakteryzuje się niepowtarzalnym kształtem i kaskadową bryłą. 155-metrowa przeszklona wieża zbudowana została m.in. z wykorzystaniem indywidualnie zaprojektowanego systemu fasady elementowej MB-SE81 SkyS Aluprof. W odróżnieniu od tradycyjnych fasad słupowo-ryglowych zastosowanie kompletnych, oszklonych segmentów wyeliminowało potrzebę ustawiania rusztowania zewnętrznego, co nie tylko obniżyło koszt inwestycji, ale też pozwoliło na skrócenie czasu potrzebnego na montaż elewacji.

Skysawa należy do czołówki najbardziej ekologicznych i zrównoważonych budynków w Polsce, a jego budowa prowadzona była tak, aby ograniczać generowanie odpadów i zmniejszyć ślad węglowy. Poszanowanie zasad ekologii zostało potwierdzone przyznaniem certyfikatu BREEAM Interim na najwyższym możliwym poziomie Outstanding, który zarezerwowany jest dla grupy najbardziej przyjaznych środowisku i zaawansowanych technologicznie obiektów komercyjnych. Aktualnie ich udział w rynku stanowi mniej niż 1% wszystkich światowych realizacji. Na otrzymanie tak wysokiego wyróżnienia niewątpliwy wpływ miało również zastosowane nowatorskich rozwiązań Aluprof, tworzonych w duchu budownictwa cyrkularnego.

Aluprof pomaga dawać drugie życie zabytkowym budynkom

Możliwości jakie niesie za sobą budownictwo w obiegu zamkniętym z powodzeniem wykorzystywane są nie tylko w nowoczesnych obiektach tworzonych od podstaw, ale też zabytkowych budynkach poddawanych rewitalizacji. W kierunek ten idealnie wpisują się dwie warszawskie inwestycje – Browary Warszawskie i Fabryka Norblina. Stanowią one przykład obiektów poprzemysłowych, które zyskały drugie, zupełnie nowe życie, stając się komfortowymi i nowoczesnymi przestrzeniami biurowo-usługowymi, a nawet mieszkalnymi i kulturalnymi. Wszystko to z poszanowaniem historii tych miejsc oraz środowiska naturalnego.

W przypadku Browarów Warszawskich projektanci bardzo duży nacisk położyli na zachowanie przemysłowego charakteru obiektów zlokalizowanych na warszawskiej Woli. Ich starania doceniło m.in. jury prestiżowego, międzynarodowego konkursu MAPIC Awards 2022, przyznając inwestycji nagrodę w kategorii Best Urban Regeneration. Nic dziwnego – zarówno nowe, jak i zrewitalizowane zabudowania dawnego browaru – zabytkowa Warzelnia, Laboratorium, Willa Fabrykanta oraz piwnice Leżakowni są dowodem szacunku architektów do historii tego miejsca. Elewację zdobi czerwona cegła, nawiązująca do materiału z jakiego przed laty budowano zakłady przemysłowe w tej części Europy. A dzięki zastosowaniu systemów Aluprof – fasady półstrukturalnej MB-SR50N EFEKT, okien odchylno-wysuwnych MB-SR50N OW oraz drzwi z izolacją termiczną MB-86 – budynki zyskały atrakcyjny, industrialny wygląd. Z kolei w przypadku Fabryki Norblina projektanci zdecydowali się wykorzystać m.in. ścianę słupowo-ryglową MB-SR50N HI+ Aluprof o wysokiej izolacyjności termicznej. Na ostateczny wygląd obiektu istotny wpływ miało też zastosowanie fasady słupowo-ryglowej MB-SR50N PL, która pozwoliła stworzyć na elewacji widoczne pionowe i poziome podziały. Wśród rozwiązań Aluprof wykorzystanych w Fabryce Norblina znalazły się też automatyczne i manualne drzwi przesuwne MB-DPA, system okna dachowego MB-RW, system okienno-drzwiowy MB-86 SI oraz okno z ukrytym skrzydłem MB-86US SI. Wszystkie użyte systemy aluminiowe Aluprof doskonale współgrają zarówno ze stroną stylistyczną obiektu, jak i jego ekologicznym charakterem.

Inwestycje takie jak Skysawa, Browary Warszawskie czy Fabryka Norblina to doskonałe przykłady obiektów pokazujących, że dzięki wsparciu innowacyjnych technologii budowlanych można ograniczyć marnowanie surowców, zanieczyszczenie środowiska i degradację ekosystemu. To też dowód na to, że budynki cyrkularne przestają być ciekawostką czy fanaberią projektantów, a – zwłaszcza w kontekście zmian klimatycznych – stają się wymogiem i przyszłością współczesnego budownictwa. Aby tak się stało ważne jest połączenie sił projektantów, inwestorów i producentów materiałów budowlanych. Tu za przykład może służyć firma Aluprof, która nie tylko wykorzystuje do produkcji aluminium pochodzące z recyklingu, ale też podejmuje szereg innych działań przyczyniających się do redukcji emisji dwutlenku węgla.

Poczytaj także