Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

BDR Thermea uruchamia pilotażowe ogrzewanie wodorowe w Niemczech

Czysty wodór przepływa obecnie rurociągami gazu ziemnego w Holzwickede w Niemczech, ogrzewając trzy nieruchomości komercyjne. W ramach pierwszego w kraju, pilotażowego projektu H2HoWI firma BDR Thermea połączyła siły z regionalnym operatorem sieci Westnetz i przedsiębiorstwem użyteczności publicznej Westenergie, testując technologię i infrastrukturę potrzebną do transformacji energetycznej.

Istniejący już gazociąg transportuje wodór

Na potrzeby pilotażowego projektu H2HoWI firma Westnetz tak przekształciła część istniejącego rurociągu gazu ziemnego Holzwickede, aby mógł on przesyłać 100% wodoru. W tym celu 500 metrów gazociągu zostało odłączonych od sieci gazowej a podłączonych do magazynu wodoru. BDR Thermea zainstalowała w budynkach kotły wodorowe, aby przetwarzać wodór na ogrzewanie.

Jak zauważa Heinz Werner Schmidt, dyrektor zarządzający BDR Niemcy: „Projekty pilotażowe, takie jak ten, są ważne dla wypróbowania zastosowania wodoru na dużą skalę do ogrzewania domów. Dzięki pomyślnemu dostosowaniu sieci gazowej do transportu wodoru pokazujemy, że ta bezemisyjna technologia nie jest już tylko wizją przyszłości”.

Stosowanie wodoru to ekologiczna alternatywa

Niemcy opracowali ambitną strategię wodorową, która poparta jest inwestycjami na dużą skalę i próbami wykorzystania ekologicznego wodoru w przemyśle, transporcie i ogrzewaniu gospodarstw domowych. Dostosowanie istniejącej sieci gazowej do wykorzystania wodoru jest natomiast ważnym warunkiem powodzenia transformacji energetycznej.

„Dzisiaj zbliżamy się o 500 metrów do neutralności klimatycznej” – powiedziała minister gospodarki Nadrenii Północnej-Westfalii Mona Neubaur podczas oficjalnego otwarcia projektu.

Warto wspomnieć, ,że kotły w 100% wodorowe Remeha były częścią kilku projektów pilotażowych w Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech od 2019 roku. Natomiast jeszcze w tym roku BDR Thermea przeprowadzi pierwsze zastosowanie kotłów na dużą skalę w rzeczywistych warunkach w Lochem w Holandii, gdzie 15 monumentalnych domów będzie ogrzewanych czystym wodorem z istniejącej sieci gazowej.

Poczytaj także