Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

CREATON Polska przyjacielem dzieci – kontynuacja współpracy z UNICEF

CREATON Polska już trzeci rok bierze udział w szlachetnej akcji, która niesie pomoc dzieciom na całym świecie, będąc darczyńcą w programie „Przyjaciel UNICEF”. Zaangażowanie w działalność na rzecz najsłabszych realizuje jedną z głównych wartości, jakimi kieruje się firma – odpowiedzialność społeczną.

We współczesnym, jakże niespokojnym świecie, najbardziej cierpią właśnie najmłodsi, którzy, choć nie inicjują wojen, są ich ofiarami. Nie mają też wpływu na gospodarkę czy środowisko, nie potrafią zadbać o siebie i są zdani na nas, dorosłych. Dlatego to właśnie im winni jesteśmy wsparcie na wszelkich płaszczyznach, od zaspokajania potrzeb bytowych po zapewnienie odpowiedniej edukacji i godnej przyszłości – mówi Karolina Krzyżanowska, Dyrektor Działu Marketingu CREATON Polska sp. z o.o.

Przekazane przez nas środki, w ramach wsparcia programu „Przyjaciel UNICEF”, po raz trzeci trafią do najbardziej potrzebujących. Zostaną przeznaczone na ratowanie ich życia i zdrowia, pomoc żywnościową, wodno-sanitarną i edukacyjną. To prawdziwy powód do radości i ogromnej satysfakcji dla całej naszej organizacji – dodaje.

UNICEF jako największa organizacja charytatywna pomagająca dzieciom działa w ponad 190 krajach świata. Program „Przyjaciel UNICEF” jest propozycją skierowaną do średnich i dużych przedsiębiorstw. W jego ramach firmy przekazują środki finansowe, które są przeznaczane na zaspokajanie potrzeb najmłodszych. CREATON Polska, będąc jednym z darczyńców, w konsekwentny sposób realizuje zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, docierając z pomocą humanitarną do miejsc będących poza zasięgiem swojej działalności.

przyjaciel unicef_WHITE@1xBardzo cieszymy się, że istnieje taki Program, a przede wszystkim, że możemy wspólnie z innymi firmami brać w nim udział i w realny sposób wspierać wszystkich podopiecznych UNICEF. Stawać się ich przyjacielem, czyli kimś, kto, jak to zostało pięknie napisane na stronie internetowej organizacji, jest blisko zawsze wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebny – podsumowuje Karolina Krzyżanowska.

UNICEF szacuje, że co czwarte dziecko na świecie potrzebuje pomocy. Pozbawione dostępu do wody pitnej, żywności, opieki medycznej i edukacji, najbardziej bezbronne istoty na naszej Planecie często zamieszkują tereny objęte konfliktami zbrojnymi czy zagrożone klęskami żywiołowymi. Programy takie jak „Przyjaciel UNICEF” stanowią dla nich doskonałą formę wsparcia, a każda kolejna firma dołączając do tego wspaniałego łańcucha ludzkich serc, staje się tym samym świetnym przykładem do naśladowania dla innych.

creaton.pl

Współpraca reklamowa

Poczytaj także