Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

Dobór wentylatora wyciągowego

Prawidłowy dobór wentylatora wyciągowego oznacza dopasowanie do potrzeb obiektu tak skonfigurowanego urządzenia, by zapewniało duży, stały i zgodny z normatywami higienicznymi przepływ powietrza, przy jednoczesnym niskim poborze mocy i minimalnym poziomie hałasu. To z kolei pozwoli nam zapewnić bezpieczeństwo i komfort użytkowania pomieszczeń oraz oszczędności w poborze energii. Przypomnijmy główne parametry doboru.

Miejsce pracy wentylatora

Dobór wentylatora wyciągowego rozpoczynamy od precyzyjnego zdefiniowania miejsca pracy urządzenia. Aby właściwie określić parametry techniczne takie jak wydajność urządzenia, wartość sprężu czy charakterystykę przetłaczanego czynnika, musimy wiedzieć, do jakiej powierzchni obiektu i jakich warunków pracy projektowana jest wentylacja. Czy szukamy standardowych wentylatorów wyciągowych, czy też urządzeń w wykonaniu, kwasoodpornym lub przeciwwybuchowym? Znając charakterystykę, wymogi techniczne i kubaturę obiektu, ustalamy parametry wentylatorów.

Dobór wentylatora wyciągowego – parametry techniczne

Podstawą wyliczeń jest określenie punktu pracy, czyli obciążenia, jakie dany system jest w stanie przyjąć, także przy zmiennych warunkach pracy. Te wartości są wypadkową dwóch najważniejszych parametrów wentylatora – wydajności i sprężu wentylatora, a w przypadku wentylatora dachowego wyciągowego – właściwego podciśnienia w punkcie zamówieniowym.

Wydajność wentylatora

Najprostszą formą określenia wydajności wentylatora, niezbędną dla osiągnięcia wymaganego efektu wentylacji, jest pomnożenie wartości liczby oznaczającą krotność wymian przez kubaturę pomieszczenia (wyrażoną w m3). Maksymalną krotność wymiany powierza, którą urządzenie ma być w stanie przeprowadzić zgodnie z przepisami w danym pomieszczeniu w ciągu godziny, określają stosowne przepisy, które stanowią punkt wyjścia doboru wentylatora wyciągowego dla projektantów. Przykładowe wartości krotności wymian powietrza przedstawia tabela poniżej.

Tab. 1 Wartość krotności wymian powietrza dla niektórych przypadków wentylacji pomieszczeń.

tab

Wymagany spręż wentylatora lub podciśnienie statyczne dla wentylatorów dachowych wyciągowych

Powietrze przepływające przez kanały zwykle napotyka na opór, który może być powodowany wieloma czynnikami, w tym długością, i średnicą kanałów, zanieczyszczeniami, poziomem skomplikowania instalacji (rozgałęzienia, zgięcia), innymi urządzeniami pracującymi w ramach systemu. Niezbędne jest zatem wykonanie stosownych obliczeń sprężu, jaki musi zapewnić urządzenie, by skontrować opory, które powstają w czasie przepływu czynnika. W tym celu sumujemy straty liniowe i miejscowe ciśnienia na poszczególnych odcinkach instalacji.

Wartości oporów miejscowych przedstawia tabela poniżej

Tab. 2 Przykładowe wartości współczynnika oporów miejscowych dla niektórych elementów sieci wentylacyjnej.

tab

Charakterystyka przetłaczanego czynnika

Na dobór wentylatora wyciągowego ma także wpływ specyfika samego czynnika. Analizujemy zatem prędkość przepływu, temperaturę maksymalną i minimalną, poziom zanieczyszczeń wymienianego powietrza oraz już na tym etapie oceniamy, czy dobierany wentylator musi spełniać specjalne warunki związane ze specyfiką czynnika przetłaczanego. Mamy tutaj na myśli jego agresywność chemiczną lub stopień palności i zagrożenie wybuchowe.

Dodatkowe kryteria doboru

Efektywność energetyczna
Wysoka sprawność połączona z niskim pobór mocy to kierunek projektowania współczesnych wentylatorów. Najwyższe parametry energooszczędności, zgodne z aktualnymi normami prawnymi w tym zakresie, zapewnią nam wentylatory z elektrycznie komutowanymi bezszczotkowymi silnikami EC. To jednostki ciche, kompaktowe, lekkie i co najważniejsze pracujące z optymalną wydajnością także przy obniżonej prędkości obrotowej, co istotne w instalacjach, w których punkt pracy jest zmienny i nie wymaga stałej gotowości urządzenia w pełnej mocy.

Zdj. 1 Wentylator dachowy DA-500 z zadajnikiem prędkości obrotowej z płynną regulacją wydajności.

zdj

Komfort akustyczny
Niski poziom emisji ciśnienia akustycznego to wyróżnik nowoczesnych urządzeń wentylacyjnych. Dobierając wentylatory wyciągowe do danych obiektów, bierzemy pod uwagę także ten aspekt. W urządzeniach Uniwersal stosujemy takie silniki, wirniki i obudowy, by bez trudu dobrać wentylatory do potrzeb danego obiektu oraz wymogów prawnych dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu generowanego przez wentylatory.

Tab. 3 Przykładowy hałas wentylatora MAG-160 szeroko stosowanego w budownictwie mieszkaniowym.

tab

Automatyka i sterowanie
Zdalna regulacja działania urządzeń, możliwość programowania trybów pracy, kontrola wilgotności lub ciągu, regulacja obrotów, elementy przyłączeniowe umożliwiające rozbudowę systemów to również ważne elementy tworzeniu systemu wentylacji mechanicznej czy hybrydowej w danym obiekcie.

Zdj. 2 Dotykowy przełącznik biegów wentylatora VERO-150 szeroko stosowanego jako zakończenie przewodu wentylacyjnego okapów kuchennych w naszych kuchniach.

zdj

Estetyka wykonania
Choć technologia broni się sama, nowoczesne systemy wentylacji mechanicznej wyróżnia też element designu. Dobór wentylatorów wyciągowych to zatem także przegląd dostępnych opcji materiałów zabudowy, kolorystyki, kształtów wentylatorów i harmonijne wkomponowanie danego modelu o określonych parametrach technicznych w założony przez architekta styl obiektu.

Zdj. 3 MAG-200 i certyfikat nadania tytułu „Dobry Wzór” przez Główny Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

zdj

Programy doboru wentylatorów Uniwersal
Aby wesprzeć projektantów w wyborze konkretnych urządzeń i usprawnić proces wertowania katalogów, przygotowaliśmy, prosty w obsłudze program doboru wentylatorów wyciągowych i wywietrzników. System poprosi nas o podanie wartości trzech podstawowych parametrów urządzeń, które zebraliśmy na etapie obliczeń projektowych. Przypomnijmy, że są to: wydajność wentylatora, spiętrzenie statyczne wentylatora, gęstość powietrza.

Rys. 1 Przykładowy graficzny wynik obliczeniowy doboru wentylatora do danej sieci wentylacyjnej. Obie krzywe przecinają się w okolicach punktu zamówieniowego.

rys

Dzięki analizie zadanych parametrów otrzymujemy wyniki, na podstawie których system dobiera konkretny model z oferty Uniwersal wraz z wykresami i charakterystykami pracy urządzeń niezbędnymi do dołączenia do dokumentacji projektowej. Znajdziemy tam wszystkie kluczowe dane takie jak: nazwa urządzenia, obroty, średnica wirnika, pobór mocy wraz ze wskazaniem maksymalnego poziomu poboru mocy.

Pobierz oprogramowanie i przyspiesz proces doboru wentylatora wyciągowego do inwestycji https://www.uniwersal.com.pl/programy-doboru/

Współpraca reklamowa

Poczytaj także