Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

Jeszcze szybsze projektowanie i dobór właściwego systemu zamocowań

Moduł INSTALL-FIX oprogramowania projektowego FIXPERIENCE, umożliwia planistom i handlowcom projektowanie systemów instalacyjnych wraz z odpowiednimi kotwami i dokumentacją, w elastyczny i prosty sposób. Wystarczy kilka kliknięć oraz wprowadzenie parametrów, a otrzymamy obliczenia statyczne zgodne z aktualnymi, europejskimi wymogami technicznymi. Program działa intuicyjnie i określa wymagane ilości poszczególnych elementów.

Narzędzie prowadzi użytkowników krok po kroku przez proces projektowania. Pasek stanu zapewnia stałą aktualizację wykorzystania obciążenia statycznego wybranego systemu instalacji fischer. Użytkownicy mogą projektować ogólne lub bardziej złożone instalacje zgodnie z wymaganiami. Menu szybkiego wyboru zapewnia statyczne proofy dla dziesięciu różnych, standardowych rozwiązań z konsolami, ramkami i kanałami. Alternatywnie proces projektowania można również rozpocząć poprzez wstępny wybór pożądanego systemu instalacyjnego przy indywidualnym określeniu przekroju kanałów oraz długości lub odległości punktów podparcia.

fischer

Następnie, użytkownik ma możliwość określenia rodzaju, średnicy, izolacji oraz ilości rur, które mają być przenoszone przez system instalacyjny. Rury i kanały, które są puste lub wypełnione mediami, można wprowadzić na graficznym obrazie systemu wsporczego. To automatycznie generuje modele obciążeń, zapewniając w ten sposób wymagane statyczne dowody dla systemów kanałów. Ponadto poszczególne obciążenia, takie jak dla klimatyzatora lub sprężarki, można wprowadzać bezpośrednio przez dowolnie definiowane punkty lub obciążenia liniowe. Oprócz weryfikowalnego wydruku program generuje również listę części wymaganych: komponentów dla wybranego systemu, w tym wsporników do zawieszania, prętów gwintowanych, kanałów, obejm rurowych i złączy.

Ogólnie rzecz biorąc, FIXPERIENCE firmy fischer obejmuje oprogramowanie inżynierskie i specjalne moduły aplikacyjne dla wszystkich głównych branż. Specjaliści mogą zatem planować całe projekty, a także poszczególne aplikacje w sposób ukierunkowany i przy minimalnych kosztach. Wprowadzenie wartości do przybornika znacznie ułatwia pomiar. Odpowiednie wyniki są wyświetlane w czasie rzeczywistym w oknie wyników. Jasny język i intuicyjna ikonografia ułatwiają zrozumienie programu. Wprowadzanie za pomocą jednego kliknięcia dowolnych liczb, które wymagają zmiany, ułatwia obsługę oprogramowania. Istnieje możliwość wyświetlenia lub ukrycia wszystkich okien, takich jak okno informacji o produkcie. Użytkownicy mogą również wybierać pomiędzy graficznymi obrazami 3D lub 2D. Grafikę można obracać o 360 stopni, obracać, pochylać lub powiększać za pomocą myszy.

fischer

Fischer FIXPERIENCE bierze również pod uwagę rosnącą internacjonalizację i międzynarodowe działania wielu planistów i firm budowlanych. Integracja europejskich ocen technicznych w poszczególnych modułach z kilkoma odpowiednimi załącznikami krajowymi umożliwia planistom pracę nad zleceniami międzynarodowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oprogramowanie obowiązuje w całej Europie pod względem aprobat technicznych (ETAG 001 i EC2 oprócz nowej EN 1992-4, a także EC1, EC3 i EC5), w tym krajowych dokumentów aplikacyjnych. Użytkownicy mają nieograniczony wybór między wszystkimi zwykłymi jednostkami obciążenia i miary. Ręczna lub automatyczna funkcja „aktualizacji na żywo” stale aktualizuje użytkowników. Dzięki oprogramowaniu do projektowania FIXPERIENCE firma fischer ustanawia nowe standardy w zakresie przyjazności dla użytkownika i obsługi.

Tutaj pobierzesz bezpłatne oprogramowanie i znajdziesz więcej informacji.

Fischer FIXPERIENCE – dostępne moduły:

  • C-FIX: Do projektowania stalowych i łączonych kotew w betonie i murze. Te same powierzchnie są dostępne dla obu opcji.
  • REBAR-FIX: Do pomiaru połączeń prętów zbrojeniowych w konstrukcji żelbetowej z opcją stworzenia weryfikowalnego proofa.
  • MORTAR-FIX: Do określania objętości zaprawy do łączonych kotew w betonie i murze – w tym do połączeń prętów zbrojeniowych po montażu.
  • WOOD-FIX: Do szybkiego projektowania połączeń drewnianych i wzmocnień za pomocą śrub fischer, w tym do określania stref ciśnienia wiatru i śniegu.
  • INSTALL-FIX: Do projektowania systemów instalacyjnych, w tym odpowiednich kotew i dokumentacji; działa poprzez wejście graficzne i określa wymagane ilości poszczególnych elementów.
  • RAIL-FIX: Rozwiązanie do szybkiego zaprojektowania zakotwień zarówno do poręczy wewnętrznych, jak i zewnętrznych, balustrad i balustrad schodowych. Nowość: teraz moduł zawiera dodatkową opcję projektowania elementów stalowych, takich jak poręcze i tralki, a także połączeń między płytami kotwiącymi, uchwytami i tralkami. Obejmuje również określenie wymaganej grubości płyty w której nastąpi kotwienie.

www.fischerpolska.pl

Poczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *