Wpisz i naciśnij Enter.

KESSEL AG w gronie Przedsiębiorstw Chroniących Klimat

17 marca podczas oficjalnej uroczystości w Berlinie, Federalna Minister Środowiska Steffi Lemke uhonorowała firmę KESSEL AG certyfikatem Przedsiębiorstwa Chroniącego Klimat. Spośród 200 kandydatów, ekspert odwadniania z Lenting był jedyną bawarską firmą w gronie dziesięciu nowych członków, którzy zostali włączeni do międzybranżowej sieci przedsiębiorstw, działających na rzecz osiągnięcia celów polityki klimatycznej Niemiec.

Od 2009 roku Federalne Ministerstwo Środowiska, Federalne Ministerstwo Gospodarki oraz Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, stosując surowe kryteria, wyróżniają wybrane przedsiębiorstwa tytułem branżowych pionierów. Rada Doradcza stowarzyszenia Przedsiębiorstw Chroniących Klimat uwzględnia przy tym cele ochrony klimatu, efektywność energetyczną oraz wykorzystanie energii odnawialnej. W marcu 2023 roku, tytuł Przedsiębiorstwa Chroniącego Klimat otrzymała firma KESSEL AG.

Dla nas to wyróżnienie jest zarówno potwierdzeniem słuszności obranej drogi, jak i zachętą do dalszego, konsekwentnego wdrażania i rozwijania strategii zrównoważonego rozwoju, zakotwiczonej w naszej misji. Dalekosiężna samowystarczalność energetyczna przy niskiej emisji CO₂ i regionalnym zaopatrzeniu w energię do 2030 roku, są częścią naszej wizjiwyjaśnia Edgar Thiemt, Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w KESSEL AG, podczas uroczystości w Ministerstwie Federalnym.

Wyróżniona strategia zrównoważonego rozwoju

KESSEL opublikował swój pierwszy z czterech dotychczasowych raportów zrównoważonego rozwoju w 2014 roku. Dzięki długoterminowej strategii i przy pomocy licznych działań, w ciągu kilku lat zaoszczędzono 950 ton CO₂.

KESSEL_AG_w_gronie_Przedsiebiorstw_Chroniacych_Klimat_2
Decydującymi krokami były rezygnacja z oleju opałowego, własna produkcja energii elektrycznej z zastosowaniem fotowoltaiki i kogeneracji oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobów w zakładach produkcyjnych i procesach technologicznych. Od maja 2021 roku, KESSEL jest oficjalnie firmą neutralną dla klimatu.

Nieuniknione emisje są kompensowane udziałem w certyfikowanym projekcie ochrony klimatu ClimatePartner w Ugandzie, ale będą nadal redukowane poprzez ciągłą optymalizację procesów.

Innowacje jako katalizator zrównoważonego rozwoju

Wszystkie produkty KESSEL są zawsze poddawane testom pod kątem procesu produkcyjnego i zużycia energii. Na przykład przepompownie hybrydowe stanowią innowacyjną i energooszczędną alternatywę dla klasycznych przepompowni, a podłogowy wpust ściekowy Practicus i wpust piwniczny Universale Plus to pierwsze produkty wykonane głównie z materiałów pochodzących z recyklingu.

Oprócz kluczowych obszarów obejmujących energię, produkty i recykling, opakowania, transport i łańcuch dostaw, KESSEL stawia również na własne inicjatywy. Na każdym stanowisku pracy promowane są zrównoważone myślenie i działanie, a procesy te wdrażane są poprzez międzywydziałowe, systemowe zarządzanie zrównoważonym rozwojem.

Pomaga nam to przemyśleć procesy na nowo, otwierać nowe możliwości i osiągać w sposób zrównoważony cele naszego przedsiębiorstwa. Włączenie do ekskluzywnego grona ponad 60 Przedsiębiorstw Chroniących Klimat, postrzegamy nie tylko jako wyraz uznania dla naszego zaangażowania, ale także jako zobowiązaniedodaje Michael Sauter, Specjalista ds. Zarządzania Środowiskiem i Energią w firmie KESSEL.

Poczytaj także