Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

Nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury dla przegród od 01.01.2021 r.

Dom energooszczędny to budynek wyróżniający się określonymi parametrami. Jego zapotrzebowanie na energię jest znacznie niższe w stosunku do obiektów standardowych, a wynika to z odpowiednich materiałów wykorzystanych do produkcji. Wyznacznikiem w ich wyborze powinien być współczynnik przenikania ciepła, którego wymagana wartość – zgodnie z decyzją Ministra Infrastruktury – od 01.01.2021 roku uległa zmianie.

Współczynnik przenikania ciepła określany jest symbolem U, a jego wartość wyrażana jest w jednostce W/(m2K). Oznacza on zdolność przenikania strumienia cieplnego przez powierzchnię przegród budowlanych, którymi mogą być dachy czy ściany, i wyraża różnicę temperatur z obydwu stron. Aby obliczyć, ile wynosi U, należy podzielić współczynnik lambda (λ) materiału ściany przez jej grubość (d): U = λ / d.

Maksymalną wartość współczynnika U, który definiuje to, czy dom jest energooszczędny, określają przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Do 31.12.2020 roku wartość U dla ścian zewnętrznych wynosiła 0,23 W/(m2K).

Z dniem 01.01.2021 r. wartości te wynoszą:
• dla ścian zewnętrznych: 0,20 W/(m2K);
• dla dachów i stropodachów: 0,15 W/(m2K);
• dla podłogi: 0,30 W/(m2K);
• dla okien w ścianach zewnętrznych: 0,9 W/(m2K);
• dla okien dachowych: 1,1 W/(m2K).

Pytanie brzmi, z czego budować domy energooszczędne? Do materiałów, z których wykonywane są standardowe przegrody zewnętrzne, zalicza się ceramikę (w tym pustaki oraz cegły), silikaty czy beton lekki (np. keramzytobeton). W przypadku konstrukcji, które mają wykazywać niskie zapotrzebowanie na energię, najlepszy okaże się beton komórkowy. Charakteryzuje go dobra przewodność cieplna, co decyduje o optymalnym stopniu izolacyjności całych ścian. Materiał, z uwagi na to, że wyróżniają go również bardzo dobre parametry lambda oraz U, jest surowcem, dzięki któremu można szybko i efektywnie stawiać nowe obiekty.
Jednym z producentów betonu komórkowego jest Bruk-Bet. Systemy oferowane przez firmę są kompleksowymi rozwiązaniami zdającymi egzamin w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Sprawdzają się także do wznoszenia konstrukcji wewnętrznych w obiektach budowlanych, a także stawiania jedno- i wielowarstwowych ścian zewnętrznych.

W przypadku ścian jednowarstwowych rekomendowane są bloczki najlżejszej odmiany TERMALICA® EKSTRA 300, 350 o grubości 48 lub 40 cm. Gwarantują najlepsze właściwości cieplne, a także nie wymagają stosowania dodatkowego ocieplenia wełną lub styropianem. Pozwalają na szybkie wykonanie i tworzą równe oraz gładkie przegrody, które w dalszym etapie prac pokrywane są od wewnątrz tynkami oraz gładziami o grubości od 5 do 10 mm, a od zewnątrz tynkami tradycyjnymi mineralnymi lub cienkowarstwowymi dekoracyjnymi.

Ściany zewnętrzne wielowarstwowe dwuwarstwowe składają się z konstrukcji nośnej tworzonej z bloczków odmian TERMALICA® 300, 350, 400, 500, 600 i 700 o grubości 20, 24, 30, 36,5 cm oraz warstwy izolacji termicznej, którą buduje się przy pomocy płyt wełny mineralnej lub styropianu. W przegrodach trójwarstwowych dodatkowo stosuje się warstwę osłonową o grubości 9÷12 cm. Jest ona zbudowana z bloczków betonu komórkowego lub cegły ceramicznej. Dla elewacji z cegły klinkierowej wymagane jest wprowadzenie szczeliny wentylacyjnej pomiędzy izolacją a warstwą osłonową. Powinna ona wynosić 3÷4 cm.

www.termalica.pl

Poczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *