Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

Nowe Warunki Techniczne to poprawa komfortu cieplnego, oszczędność energii oraz szansa na rozwój rynku

Nadchodzące zmiany Warunków Technicznych w zakresie współczynników przenikania ciepła oznaczają poprawę komfortu cieplnego dla użytkowników budynków i większe oszczędności energii.

Od początku 2021 roku każdy nowy budynek mieszkalny będzie nie tylko dobrze ocieplony, ale też zastosowane w nim będą urządzenia korzystające z energii odnawialnej. Lepsza izolacja domów to mniej wykorzystanej energii potrzebnej do ich ogrzewania czy chłodzenia, co oznacza wymierne oszczędności.

Zakres obowiązujących w Polsce wymagań dotyczących efektywności energetycznej budynków można w skrócie opisać jako jednoczesne spełnienie określonych wskaźników zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (tzw. EP) i współczynników przenikania ciepła przegród budynku (tzw. U)[WT]. Te dwa rodzaje wymagań nawzajem się uzupełniają. Należy podkreślić, że choć oba rodzaje wymagań (EP, U) dotyczą efektywności energetycznej budynków, to jednak ich wpływ na właściwości budynku (np. komfort cieplny), jego charakterystykę energetyczną oraz przede wszystkim koszty eksploatacji, związanej z ogrzewaniem, jest różny.

Wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) oznacza w jakim stopniu do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku wykorzystywane są źródła odnawialne i nieodnawialne (im mniejsza wartość wskaźnika EP tym udział źródeł odnawialnych jest większy). Zaś niskie współczynniki przenikania ciepła (U) przegród zewnętrznych dotyczą m.in. redukcji kosztów związanych z zapotrzebowaniem na ogrzewanie i chłodzenie budynku i poprawy komfortu cieplnego użytkowników budynku.

Obecne Warunki Techniczne z etapami 2014 – 2017 – 2021 były ogłoszone już w 2012 r. Wiadomo było, że tak właśnie będzie wyglądał sposób dojścia do standardów unijnych i branża budowlana, w tym producenci wyrobów, przygotowywali się do tych zmian od wielu lat. Przyniosą one znaczące korzyści nie tylko dla inwestorów budujących lub remontujących domy, ale również dla całego sektora budownictwa i szerzej, dla całej gospodarki.

Trendy i zmiany dotyczące energooszczędności budynków można obserwować od wielu lat, gdyż jest to uwarunkowane ekonomicznie. Ponadto, nowo projektowane budynki, zwłaszcza projekty domów gotowych, uwzględniają już wymagania, które będą obowiązywać od stycznia 2021 roku.

Zmiany w prawie będą miały pozytywny wpływ na ochronę środowiska poprzez zmniejszenie emisji CO2. To właśnie budynki, a przede wszystkim te słabo zaizolowane, są odpowiedzialne za powstawanie smogu w Polsce.

Należy podkreślić, ze nowe Warunki Techniczne to również szansa na rozwój technologii OZE. Dzięki lepszemu ociepleniu i lepszym oknom i drzwiom budynki nie będą potrzebowały już tak dużych ilości energii. To pozwoli zasilać je z odnawialnych źródeł energii, tym samym zwiększając ich wykorzystanie, znacząco nie podnosząc kosztów całej budowy, gdyż dzięki zmniejszonemu zapotrzebowaniu moce źródeł ciepła i energii mogą być dużo niższe.

– Nowe Warunki Techniczne są szansą na utrzymanie koniunktury w budownictwie. Działania poprawiające efektywność energetyczną budynków są kluczowe z perspektywy szeroko pojętego dobrobytu, zdrowia obywateli oraz stanowią podstawę dla rozwoju nowoczesnej, innowacyjnej energetyki. Są motorem dla tworzenia i utrzymania lokalnych miejsc pracy oraz obniżania rachunków za ogrzewanie. Jednocześnie poprawią jakość powietrza i zapewnią wypełnienie przez Polskę zobowiązań na rzecz efektywności energetycznej, obniżenie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenie udziału OZE w produkcji energii. Nowe przepisy, ale także kompleksowa termomodernizacja budynków – co należy tu wspomnieć – to nowe miejsca pracy, a jest to istotne dla gospodarki, szczególnie teraz, podczas kryzysu związanego z pandemią – powiedział Łukasz Glapa, sekretarz zarządu MIWO.

Nowe przepisy Warunków Technicznych dotyczące zmniejszenia współczynników przenikania ciepła przez przegrody nie powinny wpłynąć na wzrost cen mieszkań. Konieczność zastosowania trochę grubszej izolacji to ewentualny wzrost kosztu budowy mieszkań od 1 do 1,5 promila. Wskazują na to analizy przeprowadzone przez Stowarzyszenie MIWO. Na przykład, jeśli mieszkanie w budynku wielorodzinnym kosztuje obecnie 9 tys zł za 1 m2, to koszt zwiększenia grubości izolacji wyniesie około 0,1 procent, czyli 1 promil w stosunku do wartości rynkowej mieszkania. Niezależnie zaś od ceny rynkowej metra kwadratowego mieszkania, dodatkowy koszt związany ze wzrostem grubości izolacji może wynieść około 9 – 10 zł za metr kwadratowy powierzchni mieszkania. Bezsprzecznie nowe przepisy są korzystne dla użytkowników budynków – zużyjemy mniej energii i zapłacimy mniej za ogrzewanie domu w każdym kolejnym roku od 2021.

Obowiązujące w Polsce przepisy systematycznie, acz na bardzo rozsądnym poziomie, kładą nacisk na poprawę współczynników przenikania ciepła ścian zewnętrznych i dachów budynków. Wymagania odnośnie współczynników przenikania ciepła (U), które zaczną obowiązywać od 2021 roku są i tak dużo łagodniejsze niż w przypadku standardów budynków o podwyższonej czy wysokiej efektywności energetycznej, jak np. NF40, NF15 lub standard pasywny.

Wybierając zatem mieszkanie lub kupując dom, w którym chcemy spędzić co najmniej kilkanaście lat, warto wybierać te o podwyższonej efektywności energetycznej, z dobrze zaizolowanymi przegrodami zewnętrznymi. Z pewnością ceny ogrzewania i energii nie będą malały, raczej będą rosły, więc niewielka inwestycja w dodatkową izolację cieplną przegród zewnętrznych szybko zacznie przynosić korzyści.

Poczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *