Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

PLGBC i BOŚ nawiązały współpracę w ramach programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) oraz Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) nawiązały współpracę na rzecz rozwoju i promowania zrównoważonego budownictwa mieszkalnego w Polsce. Bank włączy certyfikat Zielony Dom jako jedno z kryteriów udzielenia ekologicznego kredytu hipotecznego.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracowało i wdrożyło wielokryterialny certyfikat dla domów i mieszkań Zielony Dom, skierowany do deweloperów mieszkaniowych i inwestorów prywatnych. Certyfikat jest gwarancją wysokiej efektywności energetycznej budynków, komfortu użytkowników i poszanowania środowiska. Certyfikat został opracowany w ramach programu Zielony Dom i Zielona Hipoteka, który jest wdrażany w krajach partnerskich projektu SMARTER Finance for Families, finansowanego z programu ramowego UE Horyzont2020.

Bank Ochrony Środowiska, który od wielu lat wspiera inwestycje z zakresu budownictwa zrównoważonego, uwzględni certyfikat przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu hipotecznego na preferencyjnych warunkach. PLGBC opracowało szereg kryteriów oceny efektywności energetycznej i środowiskowej zrównoważonych domów i mieszkań. Niższe koszty eksploatacyjne budynku (mniejsze zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody), wysoka jakość powietrza wewnętrznego oraz wyższa wartość rynkowa nieruchomości certyfikowanej, w połączeniu z atrakcyjną ofertą finansowania, przyspieszą rozwój zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

– Zadania finansowane przez Bank w ramach kredytów ekologicznych przyczyniają się do osiągania wymiernych pozytywnych efektów w różnych dziedzinach ochrony środowiska. Obok inwestycji w odnawialne źródła energii, największe rezultaty osiągamy właśnie w obszarze budownictwa zrównoważonego. Na koniec I połowy 2020 r. kredyty na ten cel stanowiły 27,8% salda kredytów proekologicznych Banku – zwraca uwagę Emil Ślązak, p.o. prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Na bazie podpisanego przez obie strony porozumienia Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego będzie weryfikowało i potwierdzało, że wskazane budynki mieszkalne spełniają ww. kryteria, co pozwoli im na otrzymanie certyfikatu Zielony Dom. Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości w takiej inwestycji będą mogły ubiegać się w Banku Ochrony Środowiska o ekologiczny kredyt hipoteczny.

– Budynki certyfikowane to gwarancja standardu projektowania i wykonania. Efektywność energetyczna to także niższe koszty codziennej eksploatacji, a więc niższe obciążenia dla budżetów gospodarstw domowych. Preferencyjne warunki ekologicznych kredytów hipotecznych to bardzo ważny krok w stronę myślenia o inwestycjach mieszkaniowych w perspektywie długoterminowego wpływu budynków na środowisko – podkreśla Agnieszka Strzemińska, Prezydentka Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Więcej o certyfikacie Zielony Dom: https://plgbc.org.pl/certyfikacja-zielony-dom/

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą.

Jako organizacja członkowska, jest zjednoczonym głosem obecnych i przyszłych liderów branży green building. Dąży do przeprowadzenia znaczącej transformacji środowiska budowlanego, aby uczynić je zdrowym i zrównoważonym. To odpowiedź na zmiany klimatyczne i dbałość o planetę.

PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

www.plgbc.org.pl

www.facebook.com/PolishGreenBuildingCouncil

Poczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *