Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – porady

Niedostateczna wentylacja pomieszczeń mieszkalnych sprzyja rozwojowi pleśni i zmniejsza komfort użytkowy. Rozwiązaniem tego problemu staje się wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Czym jest taki system wentylacji? Jak odbywa się odzysk ciepła w wentylacji z rekuperatorem?

Co to jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła?

Na wstępie warto wyjaśnić, czym właściwie jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. W starszym budownictwie wentylacja odbywała się za pomocą pionowych szachtów wentylacyjnych. Kominy wentylacyjne wykorzystywały zjawisko grawitacji, a skuteczność działania wzrastała przy różnicach temperatur pomiędzy pomieszczeniami i środowiskiem zewnętrznym. Tego typu system wentylacji świetnie sprawdzał się przy starszych oknach i drzwiach, które nie zapewniały pełnej szczelności. Wydobywane przez komin wentylacyjny powietrze doprowadzało do pojawienia się podciśnienia w pomieszczeniach. Świeże powietrze docierało do wnętrz przez okna i drzwi zewnętrzne. Współcześnie system wentylacji grawitacyjnej często okazuje się niewystarczający ze względu na dobrą izolację przegród zewnętrznych. Alternatywnym rozwiązaniem stała się wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła wymusza obieg powietrza dzięki zamontowanym w kanałach wentylatorom. Powietrze z zewnątrz zostaje pobrane za pomocą czerpni, następnie trafia do instalacji przez kanały nawiewne. W kanałach znajduje się system filtracji, wentylatory i opcjonalnie klimatyzatory. Prawidłowy przebieg cyrkulacji zapewnia centrala wentylacyjna, umożliwiająca wyregulowanie wielu parametrów instalacji. Oczyszczone powietrze z zewnątrz dociera do pomieszczeń poprzez anemostaty na zakończeniu kanałów nawiewnych.

System wentylacji posiada oddzielne kanały nawiewne i wywiewne. Zadaniem kanałów wywiewnych jest wydobycie zużytego powietrza z pomieszczenia. W kanałach znajduje się wentylator z rekuperatorem. To właśnie rekuperacja umożliwia odzysk ciepła w wentylacji. System wentylacji z rekuperatorem (zwanym wymiennikiem ciepła) pozwala na wstępne ogrzanie powietrza przelatującego przez kanały nawiewne. Odzysk ciepła z wentylacji (dokładnie z powietrza w kanałach wywiewnych) odbywa się w sposób pośredni. Warto podkreślić, że instalacja nawiewno wywiewna nie pozwala na mieszanie powietrza wlatującego i wylatującego z instalacji. Zapewniony przez rekuperator odzysk ciepła z wentylacji pozwala na utrzymanie większego komfortu cieplnego w pomieszczeniach, a jednocześnie ogranicza straty ciepła w budynku. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła kończy się wyrzutnią, odpowiedzialną za wydalenie powietrza z kanału wywiewnego.

Opisana powyżej zasada działania jest oczywiście dużym uproszczeniem. Wentylacja nawiewno wywiewna z rekuperatorem jest skomplikowanym systemem, który wymaga bardzo starannego zaprojektowania. Centrala wentylacyjna zapewnia z kolei możliwość regulacji i umożliwia wydajną cyrkulację powietrza w pomieszczeniach.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – pozytywne opinie

Pozytywne opinie dotyczą wysokiej wydajności działania. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła działa niezależnie od warunków pogodowych, jakie panują na zewnątrz budynku. Instalacja nawiewno wywiewna pozwala na szybkie i bardzo wydajne odprowadzenie zużytego powietrza praz zastąpienie go świeżym. Co ważne, rekuperacja zostaje wyposażona w filtry, które redukują kurz, zanieczyszczenia i alergeny. Centrala wentylacyjna może także regulować poziom wilgoci. Dzięki temu do pomieszczeń trafia czyste, odpowiednio nawilżone powietrze. Jest to szczególnie istotne w przypadku alergików i osób z wrażliwym układem oddechowym.

Na uwagę zasługuje także odzysk ciepła w wentylacji z rekuperatorem. Instalacja wymiennika ciepła pozwala na ograniczenie kosztów ogrzewania budynku. Czyste powietrze docierające przez kanały nawiewne jest wstępnie ogrzane, a dobrze wykonana wentylacja nie powoduje wrażenia przeciągu. Centrala wentylacyjna pozwala na łatwą regulację parametrów pracy, co stanowi kolejny, dość istotny atut.

System wentylacji z rekuperatorem jest szczególnie polecany w nowoczesnych i dobrze zaizolowanych budynkach. Montaż instalacji wyposażonej w odzysk ciepła z wentylacji przynosi wiele korzyści. Instalacja może być dodatkowo wzbogacona o gruntowy wymiennik ciepła bądź klimatyzator. Dzięki temu wentylacja nawiewno wywiewna będzie w stanie pracować z jeszcze większą wydajnością.

Koszt instalacji. Jaka jest cena instalacji nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepła?

Rekuperacja może zostać wykonana na wiele sposobów, a koszt instalacji oblicza się indywidualnie dla danego budynku. Cena będzie bowiem uzależniona od kubatury budynku, rozmieszczenia kanałów, sposobu rozprowadzenia instalacji, wyboru konkretnych materiałów oraz od jakości i specyfiki wykorzystanych urządzeń. Sam rekuperator może stać się wydatkiem rzędu kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Na koszt instalacji wpłyną także inne urządzenia, materiały oraz koszt montażu. Ten ostatni czynnik zostaje uzależniony od renomy wykonawcy, skomplikowania projektu, czasochłonności prac, a często również od lokalizacji budynku.

Koszt instalacji umożliwiającej odzysk ciepła z wentylacji może rozpoczynać się już od kwoty około 15 000 zł. Jest to dość atrakcyjna cena prostej wentylacji mechanicznej (np. dedykowanej dla budynku parterowego), wyposażonej w tańszy rekuperator. Cena bardziej skomplikowanej, lepszej jakości instalacji może być odczuwalnie wyższa. Koszt instalacji w nowym budynku może wynosić około 20 000 – 35 000 zł. Cena całego przedsięwzięcia może być jeszcze wyższa, jeśli zdecydujemy się na podłączenie gruntowego wymiennika ciepła bądź innych, dodatkowych akcesoriów.

www.kb.pl

Zdjęcie otwierające: Designed By Freepik

Współpraca reklamowa

Poczytaj także