Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

Zwrot zużytej energii już po 50 dniach. Izolacje Armacell dla zrównoważonego rozwoju

Coraz lepsze parametry materiałów izolacyjnych pozwalają minimalizować straty energetyczne – to jednak nie wystarczy, by mówić o zrównoważonym rozwoju. Jednym z wyzwań współczesnego budownictwa jest kompleksowe ograniczenie negatywnego wpływu inwestycji na środowisko. Armacell posiada certyfikaty EPD dla swoich wybranych produktów, podkreślające odpowiedzialne tworzenie materiałów budowlanych, z uwzględnieniem pełnego cyklu życia.

Zgodnie z ideą gospodarki cyrkularnej pozyskane surowce powinny służyć jak najdłużej. Ma to znaczenie również w kontekście ich wtórnego wykorzystania. Decydując się zatem na wybór danego materiału izolacyjnego powinniśmy brać pod uwagę nie tylko współczynnik przewodzenia ciepła, ale również to, ile energii potrzeba do jego wytworzenia czy utylizacji. Produkty Armacell odpowiadają na potrzeby w obu obszarach.

Greenwashing kontra EPD

Świadomy wybór wymaga wieloaspektowej analizy materiałów. Wyciąganie wniosków w oparciu o jeden parametr, nawet znakomity, tak naprawdę może okazać się złudne w kontekście oceny wpływu danego produktu na środowisko.

Pełen cykl życia materiałów budowlanych wnikliwie bada certyfikacja EPD (Environmental Product Declaration), oparta o LCA (Life Cycle Assessment). Oceniane w niej są etapy związane m.in. z pozyskiwaniem surowców, procesem produkcyjnym, możliwościami przetworzenia oraz transportem materiałów. Deklaracje Środowiskowe EPD dla poszczególnych materiałów to znaczne ułatwienie w uzyskaniu zielonych certyfikatów WELL, BREEAM czy LEED.

Armacell był pionierem na rynku elastycznych pianek elastomerowych FEF do izolacji technicznych z certyfikacją EPD. Rozwiązania Armacell posiadają niski współczynnik λ, co zapewnia wysoką izolacyjność, a zaawansowane technologicznie procesy produkcji gwarantują optymalizację energetyczną. Na przykład koszt energetyczny produkcji elastomerowej pianki ArmaFlex jest możliwy do odzyskania po upływie 50 dni od zainstalowania izolacji. W przeliczeniu na cały cykl życia produktu zwrot energii może być 140 razy większy niż jej zużycie w procesie produkcji.

W lutym 2021 roku portfolio produktów certyfikowanych poszerzyła gama wyrobów polietylenowych Tubolit. Są one przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i ochronnej instalacji grzewczych oraz sanitarnych – w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych. Pianka izolacyjna Tubolit zapewnia doskonałą ochronę, a po demontażu dodatkowo nadaje się do recyklingu. Dzięki temu może służyć jako surowiec do wytwarzania następnych produktów lub dostarczać energię (42 MJ/kg) w procesie spalania.

Izolacje Armacell zostały też przebadane pod kątem emisji LZO i uzyskały bardzo dobre rezultaty (niska emisja).

Reduce, Reuse, Recycle

Czy jednak naprawdę produkty izolacyjne mają szansę na ponowne przetworzenie? Oczywiście. Armacell już teraz w procesach produkcyjnych sięga po materiały z recyklingu – np. przy produkcji izolacji Tubolit wykorzystywanych jest do 25 % surowców z recyklingu. Od roku 2010 w stałej ofercie producenta dostępne są też pianki ArmaPet, które w 100% powstają z plastiku uzyskiwanego z pustych butelek.

Dzięki optymalizacji procesów produkcyjnych, w latach od 2016 do 2020 w fabrykach Armacell udało się znacznie ograniczyć powstawanie odpadów produkcyjnych i o 43% zmniejszyć zużycie wody, a zużycie energii – o 15%.

Do korzyści z wyboru materiałów Armacell z pewnością należy zaliczyć też ich długą żywotność przy zachowaniu wysokich parametrów, a także zabezpieczanie instalacji przed kondensacją pary wodnej. Ogranicza to ryzyko korozji rur i przewodów oraz pozwala na ich niezawodną pracę.

Racjonalne wykorzystanie zasobów, doskonałe właściwości izolacyjne, a także możliwość ponownego przetworzenia to cechy, które pod względem rozwiązań proekologicznych stawiają produkty Armacell w czołówce. Warto jednak pamiętać, że zrównoważony rozwój to nie tylko zysk dla środowiska, ale także wymierne korzyści dla inwestorów i użytkowników obiektów budowlanych.

tubolit

Poczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *