Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

10 rzeczy, które powinieneś wiedzieć przed budową domu

Budowa własnego domu to dość skomplikowany i wieloetapowy proces. Z pewnością warto się do niego precyzyjnie przygotować. Im lepiej zaplanujemy całe przedsięwzięcie, tym większe szanse na to, że budowa nie przyniesie nam przykrych niespodzianek. Dlatego poniżej opiszemy 10 rzeczy, które warto wiedzieć jeszcze przed rozpoczęciem prac – czy to budowy, czy rozbudowy domu. Prześledzimy etapy od znalezienia właściwego kierownika budowy aż do odpowiedniego zorganizowania placu budowy. Sprawdzimy zarówno system gospodarczy, jak i system zlecony.

1. Zakup działki budowlanej

To pierwszy etap, który przybliża nas do budowy własnego domu. Przed zakupem warto przeanalizować jego stan prawny. Sprawdźmy status posesji, ustalmy możliwość wykonania przyłączy mediów oraz ich orientacyjną cenę. Czasem zdarza się, że koszty uzbrojenia działki znacząco podnoszą koszty związane z jej zakupem.

2. Analiza planów zagospodarowania przestrzennego

Przyjmijmy, że mamy już działkę budowlaną. Przed zakupem projektu musimy jeszcze przeanalizować plan zagospodarowania przestrzennego. To od jego wytycznych zależy specyfika budynków, które mogą powstać na danym terenie. Projekt zagospodarowania przestrzennego może zawierać tylko ogólne wytyczne. Jednak w niektórych przypadkach narzuca na inwestora wiele zobowiązań (od maksymalnej liczby pięter aż po kształt i rodzaj dachu). Jeśli nasza działka nie została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, musimy wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Możemy potraktować je jako dokument zamienny, który narzuca na inwestora parametry budynku.

3. Wybór projektu budowlanego

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac musimy wykupić projekt budowlany. Będzie to podstawa do dopełnienia wszystkich spraw formalnych. W ofertach architektów znajdziemy zarówno gotowe, jak i indywidualne projekty domów jednorodzinnych. Pierwsza opcja będzie dla inwestora nieco tańsza. Zwróćmy też szczególną uwagę na kubaturę budynku i kształt dachu. Im prostszy będzie nasz budynek, tym niższe koszty jego wykonania.

4. Kosztorys inwestorski

To kolejna rzecz, o której warto pamiętać przed rozpoczęciem prac budowlanych. Kosztorysy dołączone do projektów budowlanych często wskazują niedoszacowane wartości. Dlatego warto wykonać własne wyliczenia, które pomogą nam określić realną skalę wydatków. Własny kosztorys inwestorski wraz z harmonogramem prac będzie wręcz niezbędny, jeśli ubiegamy się o przyznanie kredytu na budowę.

5. Formalności przed budową

Warto pamiętać, że od czerwca 2015 roku zmieniły się zapisy prawa budowlanego. Od tego czasu budowa domu jednorodzinnego nie musi wiązać się z koniecznością uzyskania pozwolenia budowlanego. Według aktualnych zapisów prawa budowa budynku jednorodzinnego, którego obszar działania mieści się w całości na działce, nie wymaga pozwolenia budowlanego. Innymi słowy, jeśli nasz dom nie będzie stanowił uciążliwości dla sąsiadów, możemy go wybudować w oparciu o tak zwane zgłoszenie
zamiaru budowy z projektem.

6. Wymagana dokumentacja projektowa

Wniosek zgłoszenia zamiaru budowy z projektem powinien być uzupełniony o dokumentacje dodatkowe. Będą to:
■ projekt budowlany,
■ oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
■ kopia aktualnej mapy geodezyjnej,
■ opis sposobu wykonywania robót budowlanych,
■ uzgodnienia i opinie wynikające z przepisów prawa lokalnego.
Według aktualnych zapisów prawnych inwestor nie musi już dołączać oświadczeń o możliwości przyłączenia mediów oraz dostępu do drogi. Zamiast tego trzeba przedłożyć całkowicie nowy dokument, który określa obszar oddziaływania budynku. Powyższy dokument jest podstawowym uzupełnieniem nowych projektów budowlanych i musi być wykonany przez osobę uprawnioną.

7. Terminy oczekiwania na zgodę i pozwolenie

Po złożeniu dokumentacji musimy jeszcze odczekać na udzielenie zgody lub pozwolenia budowlanego. Budynki wykonywane w oparciu o zgłoszenie z projektem nie wymagają terminowego zgłoszenia rozpoczęcia robót. Wystarczy, że inwestor poczeka 30 dni od daty przedłożenia dokumentów. Jeśli przez ten czas nie otrzyma żadnej odpowiedzi, oznacza to, że dostał milczącą zgodę na budowę i może rozpocząć prace. W przypadku inwestycji budowanych w oparciu o pozwolenie sprawa jest już bardziej skomplikowana. Inwestor musi odczekać do 65 dni na uzyskanie pozwolenia budowlanego. Co więcej, na tydzień przed planowanym rozpoczęciem prac musi przedłożyć specjalne zgłoszenie dotyczące zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych.

8. wybór systemu prac budowlanych

To kolejna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę przed rozpoczęciem prac budowlanych. Nasz dom może zostać wykonany systemem gospodarczym (najpopularniejsza opcja) bądź systemem zleconym. System gospodarczy przewiduje, że to inwestor wykonuje proste czynności budowlane, dba o zakup materiałów i wynajęcie wyspecjalizowanych fachowców. Jego zaangażowanie może przynieść dość odczuwalne oszczędności, jednak wiąże się z dużym nakładem własnego czasu oraz pracy. Dlatego niektórzy inwestorzy skłaniają się ku budowie systemem zleconym. W tym wypadku wystarczy podpisać stosowną umowę z firmą, która wykona wszystkie etapy budowy. Zadaniem inwestora jest jedynie terminowe wpłacanie transz wynagrodzenia.

9. Kierownik budowy

Każda budowa domu jednorodzinnego wiąże się z koniecznością zatrudnienia kierownika budowy. Jest to doświadczony fachowiec, który posiada niezbędne uprawnienia. Będzie obecny na placu budowy od momentu wykonywania fundamentów, aż do czasu odbioru budynku. Zadaniem kierownika budowy będzie czuwanie nad bezpieczeństwem prac i wykonywaniem ich zgodnie z projektem budowlanym. Warto wybrać doświadczonego fachowca, który cieszy się już dobrą renomą.

10. Sami musimy zadbać o swoje

Wspomniany wcześniej kierownik budowy czuwa nad prawidłowym przebiegiem prac budowlanych. Ważne jest jednak również podpisywanie umów ze wszystkimi wykonawcami. Pamiętajmy, że umowa ustna nie jest w żaden sposób wiążąca. Na jej podstawie nie dokonamy reklamacji źle wykonanych prac budowlanych. Istnieje duże ryzyko, że za naprawę wszystkich fuszerek będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni. Dlatego podpisywanie umów z podwykonawcami będzie dla nas znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem. Co więcej, w umowie powinny znajdować się terminy planowanego rozpoczęcia i zakończenia prac. Dzięki temu inwestor będzie miał większe szanse na ich wyegzekwowanie.

Tekst: Kalkulatory Budowlane, www.kb.pl

Zdjęcie: Pixabay

Poczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *