Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

H+H Silikat AT25 AkuTerm – profesjonalna ochrona termiczna i akustyczna w ścianie jednowarstwowej

H+H Silikat AT25 AkuTerm to innowacyjny bloczek do wznoszenia jednowarstwowych przegród konstrukcyjnych, które spełniają wymagania zarówno pod względem izolacyjności termicznej, jak i akustycznej stawiane ścianom wewnętrznym oddzielającym pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy.

Wieloaspektowa ochrona w ścianie jednowarstwowej

Przepisy prawne wymagają zarówno w budownictwie mieszkalnym wielorodzinnym, jak również usługowym i użyteczności publicznej zastosowania między pomieszczeniami o różnej funkcji przegród o określonych parametrach.

Wymagania akustyczne dla ścian wewnętrznych zawarte są w normie PN-B-02151-3 określającej wartości wskaźnika izolacyjności akustycznej R’A1. Przykładowo dla oddzielenia pomieszczeń mieszkalnych od korytarzy i klatek schodowych w przypadku budynków wielorodzinnych wskaźnik ten nie powinien być niższy niż 50 dB, a dla analogicznych ścian między pokojami w hotelach kategorii trójgwiazdkowej i wyższej a korytarzami 45 dB. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa z kolei wymogi współczynnika przewodzenia ciepła dla ścian stanowiących oddzielenie pomieszczeń ogrzewanych od klatek schodowych i korytarzy przy Δti ≥ 8°C na poziomie UC(max) nie wyższego niż 1,0 W/(m2*K) – wyjaśnia Robert Janiak, Product Manager firmy H+H.

Z powyższych norm prawnych wynika zatem obowiązek wznoszenia ścian oddzielających mieszkania od klatek schodowych i korytarzy w sposób zapewniający spełnienie wymagań jednocześnie w zakresie izolacyjności akustycznej, jak i termicznej.

Zastosowanie bloczków H+H Silikat AT25 AkuTerm umożliwia osiągnięcie wymaganych wskaźników w przegrodzie jednowarstwowej bez użycia dodatkowych materiałów izolacyjnych.

Korzyści ze stosowania bloczków H+H Silikat AT25 AkuTerm

Bloczki H+H Silikat AT25 AkuTerm to produkty silikatowe o obniżonej gęstości (max. 1100 kg/m3 brutto w stanie suchym). Mniejsza gęstość struktury tworzywa silikatowego podnosi jego właściwości w zakresie ochrony termicznej w porównaniu do standardowych wyrobów silikatowych obniżając współczynnik λ10,dry do poziomu λ10,dry = 0,32 W/(m*K), co przekłada się dla ściany o szerokości 25 cm na współczynnik przenikania ciepła równy Uc = 0,96 W/(m2*K). W dalszym ciągu materiał ten cechuje charakterystyczna dla wyrobów silikatowych wysoka izolacyjność akustyczna (RA1 = 55 dB).

H+H Silikat AT25 AkuTerm zachowuje też klasę odporności ogniowej REI 240 przy poziomie obciążenia ∝ ≤ 0,8 – wykonana z niego przegroda może więc stanowić granicę strefy pożarowej 3 klasy o wytrzymałości do 240 minut obciążenia pożarowego. Zachowana jest również właściwość konstrukcyjna elementów i wytrzymałość na ściskanie minimum 5,0 N/mm2. Jak wyjaśnia Robert Janiak bloczki H+H Silikat AT25 AkuTerm sprawdzą się zarówno w przypadku profesjonalnego budownictwa i inwestycji deweloperskich, jak i w indywidualnych inwestycjach i budownictwie jednorodzinnym. W tym przypadku obowiązujące normy są zdecydowanie mniej restrykcyjne, podniesienie standardu termicznego i akustycznego np. w przypadku ściany oddzielającej pomieszczenia mieszkalne od garażu czy przestrzeni technicznych może jednak znacząco poprawić komfort użytkowania, a także obniżyć koszty funkcjonowania obiektu.

Możliwość wykonania ścian jako jednowarstwowych pozwala również na obniżenie kosztów realizacji inwestycji i przyspiesza proces wykonywania prac murarskich. Na ich tempo wpływa też obniżona masa elementów murowych, ułatwiająca ich przenoszenie i układanie.

h_h_at25

 

OPIS PRODUKTU

H+H Silikat AT25 – do wykonywania ścian konstrukcyjnych wewnętrznych ze szczególnym przeznaczeniem do ścian oddzielających mieszkania od klatek schodowych i korytarzy w zabudowie wielorodzinnej. Element silikatowy z dodatkiem krzemianowym łączący w sobie wysoką izolacyjność akustyczną z wymaganym poziomem współczynnika przenikania ciepła U ≤ 1,0 W/(m2 ·K)

www.hplush.pl

Współpraca reklamowa

Poczytaj także