Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

Poznaj zalety stropów sprężonych i zasady ich montażu

Stropy RECTOR są belkowo-pustakowymi, prefabrykowanymi stropami gęstożebrowymi. Stropy te składają się ze strunobetonowych belek RS oraz wypełnień w postaci żwirobetonowych, wibroprasowanych pustaków stropowych lub wypełnień wykonanych z drewna prasowanego.

ZALETY STROPÓW GĘSTOŻEBROWYCH SPRĘŻONYCH:

 • Długość belek do 10 m (co 10 cm)
 • Wysokość stropu od 16 do 34 cm.
 • Szybki i łatwy montaż bez potrzeby stosowania ciężkiego sprzętu.
 • Praktycznie całkowita eliminacja szalunków stropowych.
 • Brak drogich i pracochłonnych żeber rozdzielczych.
 • Mniejsze ugięcia, brak efektu klawiszowania stropu.
 • Mniejsze zużycie betonu i stali na budowie.
 • O 60% mniej stempli w porównaniu do tradycyjnego stropu.
 • Towar dostępny od ręki.
 • Wsparcie techniczne na każdym etapie budowy.

STROPY RECTOR W DWÓCH WARIANTACH:

RECTOLIGHT

RECTOLIGHT

Ultralekkie drewnopochodne panele RECTOLIGHT są alternatywą dla tradycyjnych ciężkich pustaków stropowych oraz pozwalają na dwukrotnie szybszy montaż stropu RECTOR. Dodatkowa przestrzeń pomiędzy żebrami nośnymi jest idealnym miejscem na prowadzenie wszelkiego rodzaju instalacji np. kanałów wentylacji mechanicznej.

2x szybszy montaż, możliwość ukrycia instalacji w grubości stropu

Dowiedz się więcej o tym systemie: www.rector.pl/kategorie/rectolight

RECTOBETON

Pustaki betonowe są najpopularniejszym elementem wypełniającym przestrzenie międzybelkowe i idealnie nadają się do tynkowania. Na każdej palecie znajdują się również pustaki deklowane, więc nie ma potrzeby dodatkowego zamawiania tych elementów.

Brak „klawiszowania” stropów,
Wykończenie: tynki gipsowe lub cementowo-wapienne

Dowiedz się więcej o tym systemie: www.rector.pl/kategorie/rectobeton

AKCESORIA:

NADPROŻE SPRĘŻONE PLX jest belką strunobetonową, stanowiącą alternatywę dla standardowych żelbetowych nadproży wykonywanych na budowie.

CHARAKTERYSTYKA NADPROŻA PLX:

 • Długość prefabrykatu od 1,2 m do 2,4 m (120 cm, 150 cm, 180 cm, 210 cm, 240 cm)
 • Szerokość: 115 mm
 • Wysokość 71mm
 • Szybki i prosty montaż
 • Nie wymaga szalowania i dozbrajania
 • Wytrzymały beton C50/60
 • Brak spękań w trakcie użytkowania
 • Minimalne oparcie na murze: 15 cm

PODCIĄG SPRĘŻONY PPR

Prefabrykowany podciąg sprężony skraca prace budowlane ponieważ nie wymaga drogich i czasochłonnych szalunków oraz wykonywania zbrojenia. Wystarczy zamontować prefabrykat na murze i bezpośrednio na nim oprzeć strop. Maksymalna długość podciągu sprężonego PPR to nawet 5 m.
Gama podciągów PPR:

 • od 2,70 do 3,90 m, co 30 cm
 • od 4,00 do 5,00 m, co 10 cm

CHARAKTERYSTYKA PODCIĄGÓW PPR:

 • Gotowe podciąg skracają prace budowlane i nie wymaga dozbrajania.
 • Beton klasy C55/67.
 • Niewielka waga, łatwy montaż.
 • Wymagane oparcie na murze 7 cm.
 • Mniejsza wysokość podciągu – wystaje jedynie 7 cm poniżej stropu.
 • Brak spękań i rysowania się podciągu.
 • Prefabrykowany podciąg dobierany jest przez projektantów RECTOR.
 • Wysoka estetyka produktu.

Prefabrykowany podciąg sprężony – schematy budowy

BETONOWE KSZTAŁTKI KZE I KWE

System precyzyjnie wykonanych kształtek wieńcowych pozwala na dokładne przygotowanie oparcia dla stropu. Zbrojone kształtki zapewniają bezpieczeństwo ich stosowania, nie pękają podczas montażu i w trakcie betonowania stropu.

CHARAKTERYSTYKA BETONOWYCH KSZTAŁTEK KZE I KWE

 • Każdorazowo wykonywany jest wieniec opuszczony.
 • Eliminacja dystansu zbrojenia wieńca.
 • Eliminacja skrajnych podpór montażowych.
 • Bezpieczeństwo podczas montażu i zalewania stropu.
 • Równomierny rozkład obciążeń przenoszonych ze stropu na ścianę.
 • Możliwość wyprowadzenia ze ściany rdzenia bez naruszania konstrukcji kształtki.

Betonowa kształtka KZE i KWE

ELEMENT SZALUNKOWY WIEŃCA

System lekkich kształtek długości 1 m z zamkami na pióro wpust skraca prace montażowe do minimum. Trwałe połączenie płyty XPS z podstawą z płyty włóknocementowej umożliwia szybki montaż do muru za pomocą kołków lub pianki do szybkiego montażu. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest niewątpliwie poprawa parametrów termicznych wieńca żelbetowego.

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTU SZALUNKOWEGO WIEŃCA

 • Wysokość elementu: 16, 20, 25 lub 30 cm.
 • Materiały: płyta XPS 35 mm, λ= 0,033 W/mK oraz wytrzymała płyta włókno-cementowa.
 • Waga elementu od 0,59 kg/mb.
 • Długość elementu 100 cm.
 • Klamry stabilizujące dla stropów o wys. ponad 20 cm.
 • Łatwy w obróbce.
 • Montaż za pomocą pianki, kleju lub kołków.
 • Element szalunkowy wieńca

Element szalunkowy wieńca – zastosowanie

WYMIANY
Prefabrykowane wymiany w formie szkieletów zbrojenia gotowego do szybkiego montażu na budowie i zalewanego wraz ze stropem. Dzięki możliwości regulacji szerokości wymianu nawet do 60 cm w zależności od typu wymianu możliwe jest wykonanie otworów o szerokości od 80 cm do 240 cm.

Prefabrykowane wymiany w formie szkieletów zbrojenia gotowego do szybkiego montażu na budowie i zalewanego wraz ze stropem

Długości wymianów:

 • 80 – 120 cm
 • 120 – 180 cm
 • 180 – 240 cm

CHARAKTERYSTYKA WYMIANU

 • Wymian dobierany jest przez projektantów RECTOR
 • Gotowe wymiany skracają prace budowlane
 • Precyzyjnie wykonany element ułatwia montaż
 • Możliwość regulacji na budowie

Wymiany – wizualizacja

MONTAŻ STROPU KROK PO KROKU:

1. PRZYGOTOWANIE PODPARCIA STROPU
Należy zwrócić uwagę, aby strop był odpowiednio oparty na ścianach konstrukcyjnych. W tym celu można zastosować gotowe kształtki betonowe, które wyrównają poziom muru i umożliwią wykonanie wieńca obniżonego w którym dolne zbrojenie znajduje się pod prefabrykowanymi belkami stropowymi. Wieniec obniżony można również wykonać za pomocą szalunków systemowych lub drewnianych. Rozwiązanie to jest bardzo czasochłonne i wymaga dodatkowych podpór montażowych przyściennych na których opierają się belki stropowe.
Kolejnym rozwiązaniem jest możliwość oparcia belek sprężonych bezpośrednio na murze. Ostatnia warstwa pustaków lub cegieł na których oprą się belki powinna być wymurowana starannie z zachowaniem poziomu. W tym przypadku wystarczy wykonać szalunek jedynie po stronie zewnętrznej wieńca. Alternatywą dla standardowych szalunków są termiczne szalunki wieńcowe wykonane z płyty XPS, które dodatkowo polepszają parametry termiczne przegrody.

Przygotowanie podparcia stropu – schematy

2. MONTAŻ BELEK https://www.youtube.com/watch?v=Tt9cj0ogYuE&t=59s
Belki RECTOR należy rozłożyć zgodnie z rysunkiem montażowym. Niewielka waga (15-20 kg/mb) pozwala na ręczny montaż. Belki są produkowane w długościach od 1 do 10 m co 10 cm, więc będą pasowały do każdego rozwiązania. Układając skrajne pustaki uzyskuje się prawidłowy rozstaw belek. Minimalne oparcie belek na murze ceramicznym i silikatowym to 5 cm a na gazobetonie 7 cm.

Belki stropowe RECTOR

3. PODPORY MONTAŻOWE
Przed ułożeniem pozostałych pustaków należy rozłożyć podpory montażowe, których liczba podana jest na rysunku (strop do 2 m – brak podpór, 2-5 m – jedna podpora, powyżej 5 m – 2 podpory). Najczęściej są to dźwigary drewniane lub belki drewniane podparte stalowymi stemplami rozstawionymi co ok 1,2 m. Poziom podpór ustawia się o 1/500 rozpiętości stropu powyżej oparcia na ścianie uzyskując ujemną strzałkę ugięcia. Takie rozwiązanie sprawi, że stropy pod docelowym obciążeniem będą się mniej uginały i nie pojawią się rysy.

Podpory montażowe

4. MONTAŻ PODCIĄGÓW SPRĘŻONYCH PPR
Prefabrykowany podciąg sprężony skraca prace budowlane ponieważ nie wymaga drogich i czasochłonnych szalunków oraz wykonywania zbrojenia. Wystarczy zamontować prefabrykat na murze i bezpośrednio na nim oprzeć strop. Maksymalna długość podciągu sprężonego PPR to nawet 5 m. Zaletą podciągów sprężonych jest ich wysoka jakość (Beton C60/67) i brak spękań w trakcie użytkowania.

Prefabrykowany podciąg sprężony

5. UKŁADANIE PUSTAKÓW/PANELI https://www.youtube.com/watch?v=yCrtb95IGU8&t=25s
Pustaki/panele układa się zaczynając od ścian ku środkowi pomieszczenia. Ostatnie wypełnienia w każdym rzędzie są docinane na odpowiednią szerokość tak aby zapewnić szczelność przed betonowaniem. Docinać wypełnienia można zarówno na szerokość jak i długość.

Układanie pustaków/paneli

6. WYMIANY W STROPIE
Otwory instalacyjne (do szerokości 48 cm) mieszczą się pomiędzy belkami i wystarczy wyjąc część pustaków. W przypadku większych otworów (szerokie kominy, szachty instalacyjne, klatka schodowa) należy wykonać wymian w grubości stropu. Stalowe zbrojenie wymianu może być również dobrane i dostarczone razem ze stropem.

Wykonanie wymian stropowych

7. STREFY OBNIŻONE (słupki dachowe, schody żelbetowe)
Możliwość stosowania niskich pustaków (traktowanych jako szalunek tracony) pozwala na lokalne dozbrajanie stropu w celu przeniesienia dodatkowych obciążeń. Ciężka ściana lub słupek więźby dachowej można oprzeć na stropie bez konieczności wylewania dodatkowych podciągów lub stosowania ciężkich belek stalowych.
Na etapie projektowania dobierane są odpowiednie belki w ilości niezbędnej do przeniesienia zakładanych obciążeń. Również fragmenty stropu przy klatce schodowej żelbetowej, które najczęściej wykonywane są jako strop monolityczny można wykonać za pomocą prefabrykatów RECTOR oszczędzając na szalunkach i skracając czas montażu.

Schemat: stosowanie niskich pustaków pozwala na lokalne dozbrajanie stropu w celu przeniesienia dodatkowych obciążeń

8. BALKONY
Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie dozbrojenie płyty balkonowej. Wykonanie obniżonej strefy przybalkonowej za pomocą niskich pustaków betonowych spowoduje, że warstwa nadbetonu będzie grubsza przez co zapewniona będzie odpowiednia otulina dla prętów stalowych. Rozwiązanie to znakomicie sprawdza się również w przypadku stosowania energooszczędnych łączników balkonowych, które eliminują konieczność montażu izolacji termicznej płyty balkonowej.
Coraz częściej można spotkać się z gotowymi prefabrykowanymi balkonami dostarczanymi bezpośrednio z zakładów prefabrykacji, które już mają zamontowane łączniki balkonowe.

Dozbrojenie płyty balkonowej

9. DOZBROJENIE STROPU (siatka i pręty przypodporowe) https://www.youtube.com/watch?v=VuFADVMu9bI&t=74s
Po ułożeniu belek i pustaków należy ułożyć siatkę stalową (Ø5 oczko 20×20 cm) nad całą powierzchnią stropu zachowując na łączeniach zakład 1 oczka. Nad belkami w strefie podporowej montuje się pręty przypodporowe. Prawidłowo dozbrojony strop będzie sztywniejszy i nie będą pojawiały się pęknięcia.

Schematy: Dozbrojenie stropu

10. BETONOWANIE
Całą operację betonowania należy wykonać jednorazowo. Beton klasy C25/30 lub inny wskazany w projekcie równomiernie rozprowadzić i wibrować, zaczynając od miejsc podparcia i kończąc na środku. Unikać miejscowych koncentracji masy betonu.

Betonowanie stropu

11. PIELĘGNACJA BETONU
Świeżo ułożoną mieszankę betonowa należy zabezpieczyć przed zbyt wysoką lub niską temperaturą, wiatrem który powoduje zbyt szybkie odparowywanie wody. Aby utrzymać odpowiednią wilgotność zaleca się przykrywanie stropu folią lub częste polewanie wodą szczególnie w pierwszych dniach po betonowaniu.
12. DEMONTAŻ PODPÓR
Zaleca się demontaż podpór montażowych po 28 dniach od betonowania stropu.

Darmowy projekt i wycena (wycena@rector.pl)

Poczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *