Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

Biel czy grafit – poznaj zalety obu rozwiązań!

Większość budynków w Polsce jest ocieplana metodą ETICS przy użyciu płyt styropianowych EPS – białych lub grafitowych. Obydwa rodzaje styropianów pozwalają uzyskać bardzo dobre efekty termoizolacji, jednak warto przyjrzeć się bliżej ich cechom, aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla własnego domu.

Przeważająca część budynków posiada dwuwarstwowe ściany, złożone z muru konstrukcyjnego oraz termoizolacji, którą aż w 80% przypadków stanowi styropian. W nowych budynkach przegrody zewnętrzne zazwyczaj projektowane są w taki sposób, by osiągały lepsze współczynniki przenikania ciepła niż przewidują warunki techniczne. Od 2017 roku maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U dla ścian wynosi 0,23 W/m2K, a już za niecałe dwa lata będzie równa 0,20 W/m2K. Aby uzyskać ścianę, która spełnia te wymagania, można zastosować 15 cm warstwę styropianu grafitowego lub 20 cm białego. Planując ocieplenie budynku warto rozważyć, które z tych rozwiązań będzie optymalne pod względem praktycznym i ekonomicznym.

Styropian biały czy szary?

Różnice między styropianem szarym a białym wynikają przede wszystkim z różnej izolacyjności cieplnej. Producenci płyt EPS zazwyczaj już na opakowaniach i w nazwach produktów podają wartość współczynnika przewodzenia ciepła lambda, który dla styropianu grafitowego może wynosić 0,031 W/mK, natomiast dla białego – nawet 0,042 W/mK. Oznacza to, że pierwszy z nich ma lepsze właściwości izolacyjne, gdyż przez materiał o grubości 1 m przenika mniej energii mierzonej w Watach przy różnicy temperatur 1 Kelwina po jego obydwu stronach. W praktyce, aby uzyskać współczynnik U wymagany na 2021 rok przy zastosowaniu materiału o wyższym współczynniku lambda, trzeba zwiększyć grubość ocieplenia do około 20 cm. Ma to przełożenie na całkowity koszt zakupu materiału, jeśli przeliczymy cenę metra sześciennego materiału na metr kwadratowy ocieplenia. Po przemnożeniu ceny przez potrzebną grubość płyt w metrach (0,15 w przypadku styropianu grafitowego i 0,20 w przypadku styropianu białego) może okazać się, że koszty w obydwu wariantach są tak naprawdę porównywalne. Warto również zwrócić uwagę, że dodatkowe 5-6 cm oznacza również konieczność pogłębienia węgarków okiennych, montażu szerszych parapetów czy zwiększenia powierzchni obróbek blacharskich, co przekłada się na estetykę i całkowity koszt realizacji elewacji. Często jednak inwestorzy decydują się mimo to na styropian biały, gdyż uchodzi on za łatwiejszy w aplikacji. Czy jednak na pewno styropian grafitowy jest bardziej wymagający pod względem wykonawczym?

Płyty grafitowe – fakty i mity

Występująca w styropianie szarym domieszka grafitu z jednej strony poprawia jego właściwości termoizolacyjne, jednak z drugiej – nadaje mu ciemniejszy kolor, który powoduje jego mocniejsze nagrzewanie się pod wpływem promieni słonecznych. W skrajnych przypadkach nieodpowiednio zabezpieczone płyty mogą odkształcać się i odklejać od muru. Z tego powodu powinny być przechowywane i aplikowane w warunkach zacienienia, jednak te wskazania dotyczą nie tylko styropianu grafitowego.

Ocieplanie ściany bez względu na rodzaj stosowanego styropianu nie powinno odbywać się w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i wysokich temperatur. W okresie letnim na powierzchni ściany mogą występować ekstremalne temperatury daleko przekraczające 30ºC. Powyżej tej wartości może dochodzić do zbyt szybkiego odparowywania wody i zaburzenia procesu wiązania spoiw, dlatego należy stosować siatkę lub prowadzić prace o wczesnych godzinach porannych lub wieczorem – mówi Cezary Bieżoński, Regionalny Menadżer ds. Sprzedaży Knauf Therm.

Specjaliści podkreślają, że bezpośrednią przyczyną odspajania się płyt grafitowych mogą być nie tylko nieodpowiednie warunki ich aplikacji, ale też niewłaściwy sposób obróbki i klejenia. Materiał należy najpierw uszorstnić, ze względu na występujący na nim film z cząsteczek grafitu, a następnie nakładać klej obwodowo i punktowo, o czym wykonawcy niekiedy zapominają. Są jednak technologie, które znacząco ułatwiają aplikację styropianu grafitowego. Innowacyjne płyty Knauf Therm ETIXX są produkowane metodą formowania ciśnieniowego, a nie cięcia z bloku, dzięki czemu posiadają specjalnie zaprojektowaną strukturę, która nie wymaga szlifowania. Wytłoczone na ich powierzchni symbole wskazują miejsca nakładania zaprawy klejowej. Najważniejszą zaletą rozwiązania jest jednak jego jasnoszary odcień, dzięki któremu materiał nie nagrzewa się tak intensywnie, jak jego ciemnoszare odpowiedniki, w związku z czym spada ryzyko wystąpienia odkształceń. Płyty Knauf Therm ETIXX posiadają ponadto większe niż standardowo wymiary 1200 x 600 mm, dzięki czemu można nimi jednorazowo pokryć o 20% większą powierzchnię. Przekłada się to na skrócenie realizacji ocieplenia o około jeden dzień.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.styropianknauf.pl

Poczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *