Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

Inteligentne zarządzanie energią i monitorowanie

Monitorowanie jest niezbędną funkcją instalacji PV. Wykracza ono daleko poza rejestrowanie uzysków z produkcji. Fronius Solar.web prezentuje przepływy energii w przejrzysty sposób i umożliwia dokonywanie aktualizacji, analiz i konserwacji na odległość. Instalatorzy mogą doskonale przygotować się do wizyty u klienta i zrobić na nim wrażenie wysoką jakością obsługi. Teraz narzędzie do zarządzania energią zostało rozbudowane o dwie nowe funkcje, umożliwiające maksymalizację zużycia na własne potrzeby i stopnia samowystarczalności: pokazuje korzyści z przygotowania ciepłej wody użytkowej i magazynowania akumulatorowego na bazie indywidualnych danych instalacji zbieranych w czasie rzeczywistym.

Olbrzymią zaletą Solar.web jest przejrzyste i zrozumiałe prezentowanie przepływów energii. Można je wygodnie wyświetlić na smartfonie, tablecie lub komputerze. Użytkownik instalacji ma zawsze pod kontrolą wartości uzysku i zużycia swojej instalacji PV na dobrze zorganizowanym pulpicie — zarówno w czasie rzeczywistym, jak i z wybranego miesiąca lub pory roku. Zestawienie to uzupełnia widok amortyzacji, podsumowanie redukcji emisji CO2 i 48-godzinna prognoza uzysku1 na podstawie przewidywanej pogody. Jeśli są podłączone akumulatory i urządzenia do przygotowania ciepłej wody użytkowej, ich status także jest wskazywany. Jeśli klient dysponuje dodatkowo urządzeniem Fronius Smart Meter pełniącym funkcję dwukierunkowego licznika zużycia, wie dokładnie, ile prądu produkuje, sam zużywa, oddaje do sieci lub z niej pobiera. Na podstawie tego bilansu można wywnioskować, jak duży jest jeszcze potencjał zużycia na potrzeby własne lub magazynowania.

– Wyposażamy wszystkie nasze produkty w sprzęt umożliwiający optymalne monitorowanie instalacji i udostępniamy bezpłatnie nasze narzędzie do zarządzania energią. Instalacja PV zaczyna być monitorowana, gdy tylko znajdzie się w stanie online. Po pierwsze chcemy, aby właściciel domu rozumiał przepływy energii w swojej instalacji PV, ponieważ dzięki temu może zmaksymalizować zużycie na potrzeby własne. Po drugie pozwala to instalatorom oferować najlepszy serwis i zaawansowane doradztwo energetyczne. Urzeczywistnia to naszą wizję 24 godzin słońca, czyli świata, w którym 100% zapotrzebowania na energię jest pokrywane ze źródeł odnawialnych – mówi Leonhard Peböck, specjalista ds. marketingu produktu w firmie Fronius International.

Rozwiązanie w bagażu: instalatorzy mogą na podstawie powiadomienia z Solar.web dobrze przygotować się do interwencji serwisowej i zabrać ze sobą potrzebne części.

Efektywność i kompleksowa obsługa z jednego źródła

Dla instalatorów i właścicieli instalacji korzystne jest to, że instalacja PV już podczas uruchamiania jest rejestrowana w aplikacji Solar.web i łączona z siecią. Jest to fundament, na którym buduje się relacje z klientem poparte dobrymi doświadczeniami. Solar.web pomaga opiekować się klientem i minimalizuje koszty serwisu: automatyczne powiadamianie o usterkach umożliwia szybkie usuwanie błędów, analizy techniczne są wykonywane w mgnieniu oka, a regularne aktualizacje lub mniejsze interwencje serwisowe można wykonywać na odległość. Ta proaktywna usługa oszczędza technikom czasu i kosztów dojazdu. Jeśli mimo wszystko niezbędna jest interwencja na miejscu, szybka analiza błędów, przejrzyste raporty i komunikaty statusu pozwalają jak najlepiej się do niej przygotować i racjonalnie zaplanować trasy. Mając przy sobie pasujące części i znając właściwą metodę postępowania, Fronius System Partner może wykonać praktycznie każdą naprawę w trakcie jednej wizyty. Przekłada się to na wysoki poziom zadowolenia klientów, którzy widzą, że ich instalacja PV jest pod dobrą opieką.

Optymalizacja zużycia na potrzeby własne z uwzględnieniem uzysku

Dzięki aplikacji Solar.web instalator może indywidualnie asystować swoim klientom w ich transformacji energetycznej. Już sama inteligentna reorganizacja zużycia energii w okresach dostatecznej produkcji prądu z instalacji PV może przynieść spore oszczędności. Instalatorzy mogą zyskać uznanie klientów, udzielając im dobrych rad i wskazówek. Na podstawie analiz uzysku, Performance Checks, porównań wartości zakładanych i osiąganych oraz trackera punktu mocy maksymalnej widać, jak można maksymalnie wykorzystać potencjał instalacji PV. Użytkownik instalacji może na przykład zużywać nadmiar prądu do zasilania własnej pompy ciepła lub magazynować go na noc. Instalację PV można krok po kroku rozszerzać i rozbudowywać. Wkrótce będzie można korzystać z niej także do ładowania samochodu z napędem elektrycznym. Falowniki Fronius są doskonale przygotowane do integracji sektorów, ponieważ zawierają wiele niezbędnych do tego celu złączy.

W falownikach Fronius urządzenia do monitorowania są wbudowane fabrycznie. Dzięki Fronius Solar.web i licznikowi zużycia Fronius Smart Meter przepływy energii mogą być w przejrzysty sposób wyświetlane na komputerze, tablecie lub smartfonie.

Uwidacznianie potencjałów klientowi

– W Solar.web można już prezentować symulacje działania instalacji po rozszerzeniu. W ten sposób można szybko pokazać użytkownikowi instalacji, jak wzrosłoby jego zużycie na potrzeby własne z akumulatorem lub urządzeniem Fronius Ohmpilot i jakie korzyści finansowe się z tym wiążą. Podstawą tych symulacji są dotychczasowe analizy produkcji i zużycia2, czyli konkretne wartości pomiarowe danej instalacji – opisuje nowe funkcje służące do integracji sektorów Thomas Obermüller, Fronius Digital Business Solutions.

Instalacja PV znajdująca się online w Solar.web ma wszystko, co jest do tego potrzebne. Po wprowadzeniu kilku prostych informacji symulacja Ohmpilot pokazuje, jak można wykorzystać nadmiar prądu słonecznego do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Obniża to koszty ogrzewania, zastępuje kopalne źródła energii i wydłuża o wiele lat żywotność głównego systemu grzewczego. Równie prosta w obsłudze jest symulacja akumulatora. Umożliwia ona wybór spośród różnych typów i pojemności akumulatorów i w formie wykresu przedstawia potencjalny wzrost samowystarczalności i zużycia na potrzeby własne instalacji PV.

Więcej informacji o Solar.web i różnych instalacjach demo na stronie www.solarweb.com

1 Funkcja Fronius Solar.web w wersji Premium
2 Instalacja PV musi być online od co najmniej 1 miesiąca, aby było dostatecznie dużo wartości zmierzonych w czasie rzeczywistym do obliczenia symulacji

W falownikach Fronius urządzenia do monitorowania są wbudowane fabrycznie. Dzięki Fronius Solar.web i licznikowi zużycia Fronius Smart Meter przepływy energii mogą być w przejrzysty sposób wyświetlane na komputerze, tablecie lub smartfonie.

Poczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *