Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

Mechaniczna wentylacja sposobem na niższe rachunki

Mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła z wykorzystaniem GPWC przyczynia się do uzyskania znacząco lepszych parametrów energetycznych budynku, co w istotny sposób przekłada się na oszczędności na ogrzewaniu lub schładzaniu budynku. Czym jest jednak to tajemnicze GPWC i jak działa w praktyce?

Jak to działa?

Zasada działania gruntowego powietrznego wymiennika ciepła (GPWC) polega na wykorzystaniu temperatury gruntu oscylującej na poziomie ok. 8°C (na głębokości ok. 1,5 m poniżej rzędnej terenu) do ocieplenia lub schłodzenia powietrza płynącego systemem rur w gruncie. Powietrze to jest następnie przekazywane do centrali wentylacyjnej (rekuperatora) i rozprowadzane w budynku systemem rur wentylacyjnych. Doświadczenia pokazują, że dzięki zastosowaniu GPWC można podnieść temperaturę doprowadzanego powietrza nawet o 22°C w zimie. Dzięki takiemu zabiegowi powietrze zasysane zimą do centrali wentylacyjno-rekuperacyjnej zostaje wstępnie ogrzane, co przekłada się na mniejsze zużycie energii potrzebnej do podgrzania powietrza do wymaganej temperatury w danym obiekcie.

Analogicznie w lecie w przypadku wystąpienia upałów z temperaturami do 33°C powietrze po przejściu przez wymiennik ochłodzi się do temperatury 16°C. Nie ma wówczas konieczności montowania instalacji klimatyzacyjnej, która zapewnia jedynie chłodne powietrze lokalnie, blisko klimatyzatora, przyczyniając się często do łatwego przeziębienia oraz bólów głowy. Efekt klimatyzacyjny uzyskany dzięki gruntowemu wymiennikowi powietrza tworzy zdecydowanie wyższy komfort mieszkania oraz stabilny i równomierny rozkład temperaturowy w pomieszczeniach. Ponadto proces schłodzenia powietrza latem w GPWC prowadzi do powstania wody kondensacyjnej, czyli wykroplenia wilgoci zawartej w powietrzu. Obniżenie wilgotności powietrza latem wpływa na poprawę jego jakości i obniża odczucie ciężkiego oraz parnego powietrza.

Powiedz stop stratom ciepła!

Istotą nowoczesnego systemu wentylacyjnego jest jego niezawodność i energooszczędność, podczas gdy nieszczelne i mało wydajne tradycyjne systemy w trakcie eksploatacji marnotrawią średnio ok. 30–40% ciepła. Za taki stan rzeczy odpowiedzialna jest nieefektywna wentylacja grawitacyjna, która wraz ze zużytym powietrzem usuwa z budynku również olbrzymie ilości ciepła. Rozwiązaniem na miarę dzisiejszych czasów jest natomiast wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, która w połączeniu z gruntowym powietrznym wymiennikiem ciepła (GPWC) zapewni nam wymierne oszczędności zimą oraz naturalny chłód latem.

Zalety wentylacji mechanicznej z GPWC

– higieniczne i czyste powietrze ze śladową ilością drobnoustrojów dzięki cząstkom srebra w wewnętrznej warstwie antybakteryjnej;

– znaczna poprawa jakości powietrza wentylacyjnego (powietrze świeże o optymalnej wilgotności i temperaturze);

– zapobieganie zawilgoceniu i zagrzybieniu budynków;

– zwiększenie wydajności systemów rekuperacyjnych;

– wstępne podgrzanie świeżego powietrza wentylacyjnego zimą (nawet o 22°C);

– oszczędność na kosztach ogrzewania do 30% rocznie;

– zdrowa i naturalna klimatyzacja świeżym powietrzem z obniżoną zawartością wilgoci (schłodzenie powietrza zewnętrznego nawet o 20°C).

Schemat działania GWC lato-zima

Schemat działania GWC lato-zima

Zadbaj o świeże i higieniczne powietrze!

W celu zapewnienia wysokiej jakości powietrza wentylacyjnego rury systemu wentylacji mechanicznej oraz gruntowego powietrznego wymiennika ciepła powinny posiadać antybakteryjną warstwę wewnętrzną wzbogaconą o jony srebra, która minimalizuje niebezpieczeństwo rozwijania się drobnoustrojów. Są one całkowicie bezpieczne pod względem fizjologicznym, od lat z powodzeniem stosowane są m.in. w medycynie i urządzeniach gospodarstwa domowego w celu zapobiegania rozwojowi drobnoustrojów.

Schemat wentylacji mechanicznej

Schemat wentylacji mechanicznej

Zaplanuj instalację GPWC już na etapie projektu budynku

Pamiętajmy o tym, że decyzję o montażu wentylacji mechanicznej należy podjąć już na etapie projektowania budynku. Decydując się na takie rozwiązanie, musimy uwzględnić w projekcie umiejscowienie rekuperatora (najlepiej w pomieszczeniu gospodarczym, w piwnicy lub w garażu) oraz rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych. Jeśli zdecydujemy się też na instalację GPWC, fakt ten również dobrze wziąć pod uwagę jeszcze na etapie planowania budynku. Wynika to przede wszystkim z konieczności określenia przestrzeni wymaganej do ułożenia GPWC w gruncie, wskazania miejsca wejścia wymiennika do budynku oraz usytuowania czerpni powietrza.

Decydując się na montaż wentylacji mechanicznej, musimy uwzględnić w projekcie umiejscowienie rekuperatora (najlepiej w pomieszczeniu gospodarczym, w piwnicy lub w garażu) oraz rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych.

Jakub Koczorowski, REHAU, www.rehau.pl

Fot. REHAU

Poczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *