Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

Nowa nakładka Armacell dla Autodesk Revit – odpowiedź na potrzeby projektantów izolacji

Projekt izolacji technicznej dla rur i kanałów wentylacyjnych to obowiązkowy element dokumentacji technicznej każdego nowego budynku, a przygotowanie go to jeden z bardziej pracochłonnych etapów. Na szczęście teraz, dzięki nowej nakładce Armacell dla Autodesk Revit, zaprojektowanie idealnie dopasowanej do potrzeb izolacji, w tym również wielowarstwowej, jest proste i szybkie jak nigdy wcześniej.

Przepisy prawne, dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jasno określają minimalne grubości izolacji na instalacjach technicznych. Aktualnie obowiązujące normy są bardzo surowe, co niestety sprawia, że oferta rynkowa nie do końca z nimi koresponduje i projektant nie zawsze może zastosować w budynku pojedynczą izolację. W celu uzyskania jej odpowiedniej grubości zmuszony jest do dodania kolejnej warstwy maty czy otuliny, a to zadanie nie jest możliwe w Revicie. Na szczęście firma Armacell, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom instalatorów, stworzyła specjalną nakładkę dla Autodesk Revit, która niemal w całości automatyzuje proces projektowania izolacji, również tej wielowarstwowej. Dzięki nakładce projektant nie musi już samodzielnie wyszukiwać dedykowanych produktów, ale jedynie przejść przez kilka prostych kroków dla konfiguracji izolacji technicznej dla swojego systemu. Pierwszym krokiem przy wykonywaniu konfiguracji jest wybranie systemu, w którym będzie dodawana izolacja. Drugi to wybór materiału, rur dla projektowanego systemu. Kolejne kroki to zdefiniowanie minimalnych grubości izolacji dla wybranego zakresu średnic rurociągów lub kanałów i określenie warstwy materiału izolacyjnego do danego zakresu średnic rurociągów. Po wprowadzeniu wszystkich tych danych do nakładki, program wykona automatycznie resztę pracy – doda izolację o parametrach skonfigurowanych dla projektowanego systemu. Projektant może natomiast skupić się już tylko na dodawaniu do modelu rurociągów, kształtek, kanałów wentylacyjnych, a tworzony przez niego system będzie miał automatycznie dodawaną odpowiednią otulinę. Gdyby natomiast w późniejszym czasie zaszła konieczność wprowadzenia zmian w instalacji np. zewnętrznej średnicy rury, to nakładka automatycznie zmieni grubość izolacji dane zgodnie z konfiguracją. Co więcej, polska wersja nakładki zawiera w sobie produkty Armacell dostępne w naszym kraju, zatem projektant zawsze pracuje z realnymi otulinami i matami izolacyjnym, a nie z tzw. izolacją generyczną, czyli produktem wirtualnym.

Kompletne rozwiązanie dla projektantów

Nowa nakładka Armacell dla Autodesk Revit to narzędzie, które w znaczny sposób skraca i usprawnia pracę nad systemem izolacji technicznej dla rur i kanałów wentylacyjnych, a do tego pozwala na wyeliminowanie tzw. błędu ludzkiego w tworzonym projekcie. Wygodnym rozwiązaniem jest również możliwość zapisania przez projektanta przygotowanej przez siebie konfiguracji i wykorzystanie jej podczas pracy nad kolejnymi obiektami. Opcja „Info” pozwala z kolei na wyświetlenie w dowolnym momencie informacji o przypisanych dla wskazanego obiektu izolacjach, a funkcja „Zestawienie materiałów” umożliwia wygenerowanie i wyeksportowanie do excela pełnej specyfikacji izolacji zastosowanej na rurach i kanałach w danym systemie, w tym również wielowarstwowej izolacji dla rur i kształtek. Ostatnim, ale nie najmniej ważnym ukłonem w stronę projektantów jest zbiór gotowych konfiguracji grubości izolacji dla wybranych systemów (woda lodowa), które pozwalają zapewnić zgodność z wymaganiami przedstawionymi w polskich Warunkach Technicznych.

Nowa nakładka Armacell dla Autodesk Revit® pracuje z Windows 7, Windows 10 i Revit 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, a aż 18 wersjach językowych, pozwala na korzystanie z niej przez projektantów z większości krajów europejskich.

www.armacell.pl

Poczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *