Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

Ognioodporne mocowanie instalacji elektrycznej

W trakcie pożaru wszystkie instalacje rurowe (a szczególnie prowadzące przewody elektryczne) powinny zachowywać swoją nośność przez jak najdłuższy czas. Jest to istotne, ponieważ im bardziej są wytrzymałe tym ludzie mają więcej czasu na bezpieczną ewakuację z budynku. fischer opracował system podparcia rur (FUS) będący najskuteczniejszą ochroną przeciwpożarową. FUS to uniwersalny i kompletny system instalacyjny do wielu zastosowań, do średnich i dużych obciążeń. Cynkowane elementy przeznaczone są do montażu w budynkach, a wersje galwanizowane ogniowo lub ze stali nierdzewnej mogą być stosowane na zewnątrz oraz w silnie korozyjnym środowisku. Wyjątkowo dobre parametry systemu FUS wykazano w licznych testach. Zatwierdzony został przez krajowe organy i posiada Europejski Dokument Oceny (EAD) 280016-00-0602. Europejska Ocena Techniczna (ETA) przyznana dla systemu fischer FUS potwierdza jego wysoką przydatność w warunkach narażonych na ogień.

Każda instalacja rurowa lub szynowa pod wpływem ognia może się odkształcić, pęknąć i spowodować wydostanie się na zewnątrz niebezpiecznych substancji. Może dojść do wybuchu dodatkowego pożaru. W konsekwencji może to doprowadzić do zniszczenia sufitu podwieszanego znajdującego się poniżej. W takiej sytuacji drogi ewakuacyjne wypełniają się dymem i ogniem. Dlatego instalacje przewodów na drogach ewakuacyjnych i ratowniczych muszą być zaprojektowane tak, aby były odporne na pożary.

image_processing20210723

Modułowy system szyn fischer FUS pomaga w instalacji średnich i ciężkich instalacji kablowych. Nowa ocena (ETA 21-0140) zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas planowania i realizacji w warunkach narażenia na ogień. Zdjęcie: fischer

Opisywany system instalacyjny zapewnia bezpieczeństwo, wydajność i łatwość montażu rozwiązań fischer, między innymi do mocowania konstrukcji nośnych rurociągów w budownictwie mieszkaniowym, jak również w przypadku projektów infrastrukturalnych, czy budownictwie przemysłowym. FUS zapewnia bezpieczeństwo instalacji poziomych i pionowych według najnowszych standardów. FUS to szybkie i skuteczne mocowanie rurociągów i konstrukcji wsporczych dla systemów zaopatrujących w media. System instalacyjny fischer jest kompletnym rozwiązaniem, które może być uzupełnione dodatkowo o kołki i kotwy.

Pozytywne testy ogniowe

System FUS jest zgodny z oceną techniczną ETA 21-0140. Firma fischer tworząc ten nowatorski system położyła podwaliny pod nowe pomysły w dziedzinie technicznego wyposażenia budynków, gwarantującego bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Przed zbudowaniem konstrukcji rurowej warto wesprzeć się oprogramowaniem Fixperience umożliwiającym zbudowanie instalacji najbardziej dopasowanej do projektu. Aplikacja pozwala na dowolną konfigurację instalacji zachowując maksymalne obciążenia i podpowiada odpowiednie produkty z odpornością ogniową. Zmiany w symulacji planowanej konstrukcji można przeprowadzić szybko i łatwo.

Europejskie aprobaty techniczne zapewniają, że system FUS można wykorzystywać w nowoczesnych i specjalistycznych projektach, zapewniając bezpieczeństwo na wypadek pożaru. Procesy deformacji i charakterystyki awaryjności systemów FUS w przypadku pożaru są nadal testowane w Niemczech. Posługując się specyfikacją opisaną w ETA, korytka kablowe można zaprojektować w idealny sposób. Ocena pozwala również na bezpieczne zaprojektowanie dróg ewakuacyjnych i ratowniczych. W ocenie uwzględniany jest również projekt systemu podparcia rur w temperaturze pokojowej.

image_processing20210723

Systemy instalacyjne fischer FUS poddawane są testom ogniowym. Ognioodporność instalacji jest oceniana i weryfikowana zgodnie z aktualną wiedzą techniczną. Zdjęcie: fischer

Raporty ekspertów dowodzą wysoką wytrzymałość FUS

Ekspertyzy dotyczące testowanych ogniowo mocowań do konstrukcji wspornych dla rur dowodzą najwyższej wytrzymałości. Raporty z badań ogniowych potwierdzają spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z regulacjami prawa budowlanego, w szczególności z niemiecką dyrektywą dotyczącą systemów rurociągowych (LAR), na podstawie dyrektywy dotyczącej rurociągów z roku 2015 (MLAR 2015). Ochrona ludzi została zdefiniowana przez dyrektywę MLAR poprzez opisanie jasnych zasad dla dróg ewakuacyjnych, takich jak korytarze, klatki schodowe i przedsionki pomiędzy klatką schodową i wyjściami.

Głównym celem systemu FUS jest zapewnienie bezpieczeństwa ludziom na drogach ewakuacyjnych poprzez właściwe funkcjonowanie sufitów podwieszanych, odpornych na ogień. Wymagana jest minimalna odległość 50 mm (wg MLAR) między instalacją elektryczną a znajdującym się pod nią sufitem podwieszanym o odporności ogniowej F30 (odporność ogniowa wynosząca 30 minut). Testy ogniowe określają zatem specyfikacje obciążenia dla czasu trwania odporności ogniowej 30 minut w odniesieniu do np. maksymalnego dopuszczalnego odkształcenia szyn lub obejm rurowych. Konieczność obserwacji i uwzględnienia powyższych wymagań wynika z właściwości stali, dla której przy 30 minutach odporność określona została dla temperatury > 800 °C według standardowej krzywej temperaturowej (krzywa ISO).

System FUS to szeroka gama produktów: szyny montażowe, masywne wsporniki, łączniki do montażu, kątowniki, płytki, uchwyty i wiele innych. Dzięki tak licznym produktom możliwe jest skonstruowanie nawet najbardziej wymagających instalacji. Wciąż są tworzone kolejne produkty systemu instalacyjnego fischer, które znajdują zastosowanie w nowoczesnym budownictwie. Każdy z nowych produktów zapewnia bezpieczeństwo w warunkach pożaru zgodnie z przyznaną oceną techniczną ETA.

image_processing20210723

Projektanci i wykonawcy mogą dzięki systemowi FUS bezpiecznie projektować i budować instalacje z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Zdjęcie: fischer

Poczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *