Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

Przepompownie hybrydowe – pożądana dwufunkcyjność w obiektach użyteczności publicznej

Hybrydowe przepompownie ścieków Ecolift to innowacyjne, oryginalne rozwiązanie firmy KESSEL, przeznaczone do grawitacyjnych systemów kanalizacyjnych – zarówno w dużych obiektach przemysłowych oraz użyteczności publicznej, jak i w budynkach mieszkalnych wielo- i jednorodzinnych. Rozwiązanie to stanowi nowy wymiar oszczędności energii elektrycznej i kosztów eksploatacyjnych w stosunku do zwykłych przepompowni.

Dzięki wykorzystaniu możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków do systemu kanalizacyjnego, hybrydowe przepompownie ścieków Ecolift od firmy KESSEL pozwalają zaoszczędzić znaczne ilości energii elektrycznej. W sposób odczuwalny dla użytkowników, ograniczają koszty eksploatacyjne, pracując tylko krótkotrwale i sporadycznie podczas przepływu zwrotnego.
Ich nazwa, czyli przepompownie hybrydowe, pochodzi od sposobu odprowadzania ścieków z budynku, czyli połączenia sposobu grawitacyjnego i mechanicznego. Podstawowym czynnikiem, warunkującym zastosowanie tych urządzeń, jest konieczność istnienia grawitacyjnego odpływu ścieków z budynku do systemu kanalizacyjnego. A skoro taka możliwość istnieje, to po co stosować przepompownię?

Dopasowanie do przepływu
Podczas normalnej eksploatacji, dzięki istnieniu wymaganego spadku rury odpływowej, ścieki będą przepływały samoczynnie (grawitacyjnie) przez dolną część urządzenia hybrydowego Ecolift, które „staje się” przepompownią w momencie pojawienia się przepływu zwrotnego. Jest on automatycznie wykrywany przez elektroniczne czujniki poziomu wody. Skutkuje to natychmiastowym zamknięciem zamontowanych w urządzeniu klap przeciwzalewowych. Cały ten system, nadzorowany przez sterownik mikroprocesorowy, skutecznie chroni budynek przez zalaniem ściekami z kanalizacji, ale jednocześnie uniemożliwia w czasie trwania cofki dalszy, swobodny odpływ ścieków z budynku. W tym stanie ścieki z budynku będą się gromadziły w zbiorniku urządzenia, skąd po napełnieniu go do odpowiedniego poziomu zostaną wypompowywane i wtłoczone pod ciśnieniem do kanalizacji, zapewniając ciągłość odwadniania obiektu i jego jednoczesną ochronę przed przepływem zwrotnym.

KESSEL_przepompownia_hybrydowa_Ecolift_XL_podlaczenie_wewnatrz_budynku_za_separatorem_tluszczu

W przeciwieństwie do standardowych przepompowni ścieków pracujących w sposób ciągły, Ecolift od firmy KESSEL pobiera energię elektryczną tylko krótkotrwale podczas przepływu zwrotnego, co pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności, a tym samym ograniczenie kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez użytkowników. Znacznej redukcji ulegają także koszty przeglądów okresowych i wymiany elementów, zużywających się podczas pracy pomp.
– Ecolift to najlepsze rozwiązanie, zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym – wyjaśnia Roland Priller, Kierownik ds. Zarządzania Innowacjami w firmie KESSEL AG.

Działa nawet podczas awarii zasilania
Hybrydowe przepompownie Ecolift można stosować zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w wersji XL, przeznaczonej do dużych ilości ścieków w sektorze przemysłowym. W odróżnieniu od zwykłych przepompowni, Ecolift od KESSEL zapewnia niezawodne odprowadzanie ścieków nawet podczas przerwy w dostawie prądu, ponieważ ścieki odpływają w tym systemie do kanalizacji w sposób grawitacyjny.

KESSEL_przepompownia_hybrydowa__Ecolift_podlaczenie_wewnatrz_budynku_na_swobodnym_przewodzie_kanalizacyjnym
– Ecolift to jedyna przepompownia, która odprowadza wodę bez użycia prądu. Jest to szczególnie ważne w przypadku zastosowania tych urządzeń w budynkach przemysłowych i komercyjnych, gdzie wymagana jest nieprzerwana praca systemu odwadniającego – wyjaśnia Priller.

Dzięki układowi bateryjnego zasilania awaryjnego, zapewniono zachowanie ciągłej ochrony budynku przed cofką, nawet w czasie przerwy w dostawie prądu. Zespół baterii zasilania awaryjnego ma za zadanie zamknięcie klapy zwrotnej, napędzanej niskonapięciowym siłownikiem elektrycznym, w sytuacji pojawienia się cofki i jednoczesnego zaniku napięcia w sieci zasilającej, dzięki czemu budynek jest zawsze chroniony przed przepływem zwrotnym.

KESSEL_przepompownia_hybrydowa_Ecolift_XL_podlaczenie_na_zewnatrz_budynku_-_montaz_w_ziemi

Różnorodne możliwości zastosowań
Kompatybilność przepompowni hybrydowej Ecolift XL ze studzienkami technicznymi zgodnie z aprobatą Z-42.1-527 stwarza szereg uniwersalnych możliwości montażu: wolnostojącego lub w płycie podłogowej w obrębie budynku lub też w ziemi, poza budynkiem. Hybrydowa przepompownia może być zastosowana zarówno do ścieków bytowych, zawierających fekalia, jak i niefekalnych, czyli do ścieków domowych, deszczowych, a także do ścieków przemysłowych – z separatorów tłuszczu i cieczy lekkich.
Więcej informacji na temat przepompowni hybrydowych KESSEL można znaleźć na stronie: https://www.kessel.pl/produkty/przepompownie-hybrydowe

Poczytaj także