Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

Roto podsumowuje rok 2018

Grupa Roto, międzynarodowy producent systemów okuć do okien i drzwi, zamyka 2018 rok z 5% wzrostem względem ubiegłego roku. Dobre wyniki Grupy na świecie są efektem inwestycji i realizowanej strategii korzyści dla klienta. Zdaniem ekspertów sytuacja polityczna na świecie może mieć wpływ na rozwój sektora budowlanego i branży stolarki w przyszłości.

Zarząd Roto Frank AG przedstawił status i perspektywy rozwoju firmy podczas Międzynarodowej Konferencji Prasowej austriackim Grazu w połowie listopada 2018. Firma pozytywnie ocenia mijający rok pod względem sprzedaży, zakładając osiągnięcie dochodu w wysokości 660 mln euro. W 2019 roku planuje dalszy wzrost obrotów na poziomie 3-5%. Eksperci z zaniepokojeniem obserwują światową sytuację polityczną. Konflikt handlowy między USA i Chinami z jego negatywnymi skutkami – niebezpieczną spiralą sankcji, narastającym protekcjonizmem oraz podziałami w Europie, nieuregulowana sytuacja Wielkiej Brytanii (Brexit) i agresywna polityka budżetowa Włoch mogą mieć bezpośredni wpływ rozwój międzynarodowych rynków.

Kraje i regiony pod lupą

W 2018 roku sytuacja branży budowlanej na świecie oceniana jest jako zadowalająca. Zdaniem ekspertów niestabilna pozostaje nadal koniunktura w Rosji i tamtejszy rynek skurczy się o dodatkowe 8 – 10%. Duże znaczenie mają drastyczne kryzysy rynkowe w Turcji i w Iranie będące wynikiem uwarunkowań politycznych. Pozytywnym aspektem jest niewielki trend wzrostowy w Chinach, spowodowany potrzebą renowacji budynków. O ile w USA sektor budowlany nadal czerpie korzyści z ogólnie dobrej koniunktury, to w Kanadzie szczyt wzrostu został już najprawdopodobniej osiągnięty. W ocenie Germany Trade & Invest (GTAI) w kolejnych latach przewidywana jest stagnacja na obecnym poziomie. Ta sama instytucja ocenia Amerykę Łacińską jako rynek zróżnicowany – z pozytywną sytuacją branży budowlanej w Argentynie, Meksyku i w Chile i mniej optymistycznymi prognozami w Brazylii.

Europa z umiarkowanym wzrostem

Z badań przeprowadzonych przez instytut Euroconstruct wynika, że w Europie w 19 państwach członkowskich budownictwo rozwija się lepiej niż cała gospodarka. Rozwój w Europie Zachodniej i Wschodniej nie jest jednolity – od umiarkowanego wzrostu w Europie Środkowej aż do silnego wzrostu na południu Europy, z Hiszpanią na czele. Prognozowany progres o 2,5% daleki jest od poziomu rekordowego z roku 2017 (+3,9%). W budownictwie mieszkaniowym przewodzą Węgry, Irlandia i Portugalia. Z kolei Niemcy, podobnie jak Francja, Szwajcaria, Norwegia i Szwecja odnotowują niski wzrost w segmencie budowlanym. Zdaniem ekspertów Instytutu badawczego Euroconstruct w 2019 roku na rynku europejskim nastąpi znaczne spowolnienie w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego. Korzystne perspektywy rysują się dla budownictwa komercyjnego, które do tej pory pozostawało na marginesie.

Poprawna sytuacja na niemieckim rynku

„Budownictwo obiektów biurowych czy użyteczności publicznej ma szanse stać się wkrótce motorem napędowym wzrostu gospodarczego w Niemczech” – komentuje dr. Eckhard Keill, Prezes Zarządu Roto. „Występujące w budownictwie mieszkaniowym problemy, takie jak coraz mniejsza liczba ukończonych inwestycji, brak fachowców czy wzrost cen mieszkań i brak odpowiedniego wsparcia systemowego ze strony Państwa mogą mieć istotny wpływ niemiecki sektor budowlany”. Jak podkreślają eksperci Roto prognozy dla branży stolarki w Niemczech, podobnie jak w przeszłości, były w ciągu roku wielokrotnie obniżane. Ostatnie publikowane dane na rok 2018 przewidywały 14,4 mln sprzedanych lub zamontowanych okien, co oznacza wzrost o ok. 2%. Szacunki zakładają utrzymanie podobnego tempa w 2019 r., także dla drzwi wejściowych. Ponieważ dane obejmują import z Europy Wschodniej, Roto potwierdza swoją analizę z poprzednich lat, według której niewielkie tempo wzrostu oznacza ujemne wyniki niemieckich producentów. Wzrost obrotów osiągnięty przez Roto w Niemczech jest lepszy niż ogólna sytuacja na rynku.

Technologia okien i drzwi – sprzedaż na plusie

Jak podają eksperci, Roto Technologia okien i drzwi (FTT) wykazuje umiarkowany wzrost w porównaniu z porównywalnym okresem roku ubiegłego. Po mocnym pierwszym kwartale, który był wynikiem gromadzenia zapasów z powodu podwyżek cen zapowiedzianych na koniec 2017 roku, na przestrzeni roku nastąpiło naturalne spowolnienie. Grupa odnotowuje znaczące wzrosty przychodów ze sprzedaży w krajach Ameryki Środkowej i Północnej, a także rekordowe wyniki sprzedaży w Europie, której południowa część uznawana jest jako obszar prawdziwego boomu. Pod koniec 2017 wprowadzone zostały konieczne i zapowiedziane podwyżki cen, spowodowane eksplozją cen surowców. Nie jest to jednak wystarczające, aby zrównoważyć wzrosty cen w ostatnich latach, dlatego jako konsekwencję Grupa przewiduje nieuniknioną powtórną podwyżkę cen w 2019 roku, przede wszystkim w obszarze FTT. Również Dywizja Technologia Okien Dachowych i Systemów Solarnych (DST) osiągnęła jednocyfrowy wzrost obrotów, będący wynikiem większego popytu na lepiej wyposażone okna dachowe, ograniczonemu wpływowi wzrostu cen surowców oraz efektywnemu zarządzaniu kosztami. Przewidywane przychody za cały 2018 rok wyniosą ok. 660 mln euro (w 2017 r. było to 633,5 mln euro). 2/3 przychodów pochodzi z rynków zagranicznych, pozostała część generowana jest przez rynek niemiecki. Liczba pracowników zatrudnionych w Grupie wynosi łącznie 4900 osób i w ostatnim czasie wykazuje tendencję wzrostową.

Inwestycje i silna pozycja marki

Uzyskane wyniki są efektem stabilnej kondycji Grupy i programu inwestycyjnego na lata 2018 – 2020, liczonego w milionach euro. Jego głównym elementem jest wprowadzenie na rynek nowego rozbudowanego systemu okuć rozwierno-uchylnych Roto NX, który został bardzo dobrze przyjęty przez rynek, a także dalsze rozwijanie asortymentu. Działania inwestycyjne objęły nabycie VBH Mexico – dywizja FTT oraz zakup firm Dachfenster Keller GmbH (Szwajcaria), Wiedemann Sicherheitsbeschläge GmbH oraz Pfeil und Söhne Service GmbH (obie firmy z Niemiec).

Kluczowym obszarem działań w 2019 roku będzie przekształcenie grupy Roto w holding a w szczególności utworzenie nowej spółki Roto Professional Service GmbH, specjalizującej się segmencie usług profesjonalnych i montażu, która w przyszłości stanie się stałym partnerem profesjonalistów z branży okien, drzwi i dachów. Roto jako holding pozwoli na uproszczenie procesów w organizacji, oferując szybsze, efektywniejsze i bardziej rentowne zaspakajanie oczekiwań klientów.

W Międzynarodowej Konferencji Prasowej Grupy Roto, odbywającej się w dniach 13-14 listopada 2018 r. w Grazu udział wzięło blisko 60 dziennikarzy z 16 krajów.

Poczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *