Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

W większości budynków istnieje wentylacja grawitacyjna, często działająca nieprawidłowo lub wcale. Nie mamy kontroli nad jakością czy ilością przypływającego powietrza co może prowadzić do zbyt dużego stężenia CO2 w pomieszczeniu czy powstawania pleśni.

Rozwiązaniem jest zastosowanie systemu wentylacji mechanicznej Ventsflex wraz z centralą VUT 350 VB EC A21, który zapewni prawidłową wentylację wszystkich pomieszczeń. System Ventsflex to instalacja wentylacji złożona z  kanałów fi 75 mm wykonanych z tworzywa sztucznego, które łatwo ukryć w stropie czy suficie podwieszanym. Prawidłowo dobrany i wyposażony w np. przepustnice oraz czujniki CO2 system pozwoli nam na regulację systemu oraz monitorowania stanu czystości powietrza. System zapewnia stały dopływ powietrza świeżego i oczyszczonego przez odpowiednie filtry klasy G4 oraz F7 np. z kurzu, sierści zwierząt czy innych alergenów i bakterii. Wpływa to na nasze samopoczucie, szczególnie alergików, oraz poprawia koncentrację i efektywność. Nie ma konieczności otwierania okien w celu przewietrzania co zapobiega wychładzaniu pomieszczeń oraz uniemożliwia przedostanie się insektów. Drugą najważniejszą zaletą zastosowania systemu wentylacji mechanicznej jest jego „serce”, czyli centrala wentylacyjna, która odzyskuje ciepło z powietrza wywiewanego i przekazuje je do świeżego powietrza nawiewanego. Centrala VUT 350 VB EC A21 daje odzysk nawet do 92% ciepła. W tej sytuacji zastosowanie wentylacji mechanicznej nie tylko daje nam kontrolę nad przepływającym powietrzem, ale także oszczędności na ogrzewaniu budynku. Największym minusem tej instalacji jest koszt inwestycyjny oraz koszty eksploatacyjne, czyli montaż instalacji oraz przeglądy serwisowe. Drugi bardzo ważny aspekt przy rozważaniu wentylacji mechanicznej to kwestia przestrzeni przeznaczona np. do poprowadzenia kanałów czy lokalizacji rekuperatora. W przypadku nowobudowanych domów zastosowanie systemu Ventsflex najlepiej przemyśleć jeszcze na etapie projektu a „najpóźniej” przy stanie surowym budynku.

Centrale najczęściej umieszcza się w kotłowni lub na izolowanym strychu. W przypadku kanałów wentylacyjnych sprawa może się nieco skomplikować ze względu na ich złożony i rozległy układ. Najczęściej w domach jednorodzinnych system Ventsflex najczęściej stosowany jest w warstwie izolacji stropu budynku, dlatego tak ważne jest by zastosowanie wentylacji mechanicznej było dobrze przemyślane odpowiednio wcześnie i najlepiej skonsultowane z instalatorem montującym system.

Wentylacja mechaniczna_1

Jeżeli już zdecydujemy się na montaż wentylacji mechanicznej warto zapoznać się z warunkami programu rządowego „Czyste powietrze”, dzięki któremu możemy uzyskać dofinansowanie na ten cel. Nowa edycja programu daje wybór 3 wariantów wsparcia dla wentylacji mechanicznej połączonej z innymi instalacjami.
Aby ubiegać się o dotację do wniosku należy dołączyć dokumentację projektową oraz odpowiednie ekspertyzy. W zależności od wybranego wariantu wyznaczona została maksymalna kwota, którą możemy otrzymać. Zależy również ona od naszych dochodów. Maksymalna kwota jaką możemy uzyskać to 30% realnie poniesionych kosztów lub 10 000 zł.

Wymagania programu dotyczą także zastosowanych urządzeń. Od maja tego roku wymogi odnośnie central wentylacyjnych zostały obniżone do jednego kryterium – minimalnej klasy energetycznej A. Wszystkie rekuperatory domowe VENTS spełniają ten wymóg.

Dla osób planujących budowę domu lub starających się aktualnie o pozwolenie na budowę bardzo ważne są także obowiązuję od 1 stycznia Warunków Technicznych 2021. Przepisy te obejmują także budynki rozbudowywane i modernizowane. Normy te podporządkowane są normom wprowadzanym przez Unię Europejską. Podwyższają one wymagania co do wykorzystanych materiałów budowlanych i zastosowanych instalacji w budynku. Wszystko to przez obniżony wskaźnik energii pierwotnej EP budynku. Jest to jeden z wykładników wyliczanych do stworzenia świadectwa energetycznego budynku.

Wskaźnik EP określa ilość nieodnawialnej energii pierwotnej potrzebnej na ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie, wentylację oraz na produkcję ciepłej wody użytkowej. Od 1 stycznia wskaźnik ten został obniżony z 95 na 70 kWh/m2·rok. W celu spełnienia tych wymagań stosuje się różne konfiguracje odnawialnych źródeł takich instalacji jak pompa ciepła, instalacje solarne, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła czy fotowoltaika. Straty ciepła przez wentylację mogą stanowić aż 30% strat energetycznych całego budynku. Rodzaj zastosowanej wentylacji ma znaczny wpływ na wskaźnik EP. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem znacząco ułatwia spełnienie wymagań.

Instalacja wentylacji mechanicznej z zastosowaniem centrali VUT 350 VB EC A21 oraz systemu Ventsflex daje jego użytkownikom wiele profitów – wysoki odzysk ciepła, co skutkuje oszczędnościami na ogrzewaniu, ale przede wszystkim gwarancję dopływu czystego, świeżego powietrza. Zyskująca dopiero popularność wentylacja mechaniczna dzięki obowiązującym przepisom stała się standardem, a wręcz wymogiem.

wentylacja

www.vents-group.pl

Poczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *