Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

Z jakich dofinansowań do fotowoltaiki można skorzystać w 2021 r.?

Z jakich dofinansowań do fotowoltaiki można skorzystać w 2021 r.?

Unijne dyrektywy dotyczące zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii, a także prosty rachunek ekonomiczny, motywują Polaków do zakładania własnych elektrowni słonecznych. Istotną zachętą dla osób decydujących się na fotowoltaikę są różnorodne programy dotacyjne, w ramach których można otrzymać dofinansowanie rzędu od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Sprawdzamy, z jakich form wsparcia będzie można skorzystać w bieżącym roku.

Program “Mój Prąd”

Realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Mój Prąd” to jeden z najpopularniejszych programów wsparcia. Dzięki atrakcyjnym warunkom, cieszył się olbrzymim zainteresowaniem Polaków w minionym roku. Jak podawał NFOŚiGW, dziennie do puli programu trafiało ok. 1 000 wniosków o dofinansowanie. Z pierwszej edycji, która trwała od 30 sierpnia 2019 do 6 grudnia 2020, korzystały osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, w mikroinstalacjach fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW. Program oferował zwrot maksymalnie 5 000 zł za wykonaną instalację fotowoltaiczną, a kwota ta nie mogła przekroczyć 50% wszystkich kosztów. Atrakcyjne warunki programu sprawiły, że budżet 1,1 mld złotych został wyczerpany już w drugim naborze. W sumie, dzięki programowi, dofinansowanie do mikroinstalacji otrzymało 220 000 klientów.

Ministerstwo zapowiada kontynuację programu w 2021 r., a także zwiększenie puli dostępnych środków, co pozwoli przekazać wsparcie jeszcze większej liczbie zainteresowanych osób. Zgodnie z zapowiedziami, nowa edycja ma ruszyć jeszcze w pierwszej połowie roku. Szczegółowe zasady nowej edycji jeszcze nie zostały ogłoszone. Na ten moment wiadomo jednak, że według nowych założeń, wsparcie ma uzyskać nawet milion prosumentów, a przedmiot dofinansowania zostanie rozszerzony o takie elementy jak: domowe stacje ładowania samochodów elektrycznych, magazyny energii czy pompy ciepła.

Dofinansowanie od firmy Columbus

Prywatni dostawcy fotowoltaiki, w odpowiedzi na wyczerpanie puli środków z „Mojego Prądu”, oferują różnego rodzaju programy i promocje, mające na celu przyspieszenie decyzji o zakupie instalacji PV. Ciekawą propozycję przygotował Columbus, największy dostawca na rynku PV, który jeszcze w grudniu ubiegłego roku uruchomił program „Bilet do przyszłości”. W ramach akcji klienci, którzy kupują fotowoltaikę od Columbus, otrzymują specjalną kartę rabatową o wartości 5 000 zł, którą mogą wykorzystać na kolejne zakupy w firmie. W ten sposób zniżkę uzyskają np. magazyn energii, pompę ciepła, czy ładowarkę do samochodu elektrycznego lub na kolejną instalację fotowoltaiczną. W przyszłości będą mogli także wybierać produkty partnerów. Aby aktywować kartę i skorzystać z promocji, należy wejść na stronę www.columbushome.pl i postępować zgodnie z opisanymi w witrynie krokami.

Program „Czyste Powietrze”

Inny rządowy program – „Czyste Powietrze”, stworzony z myślą o wymianie starych pieców oraz dociepleń budynków, umożliwia dopłatę na sfinansowanie fotowoltaiki w wysokości maksymalnie 5 000 zł i do 50% całkowitych kosztów. Warunkiem jest jednak to, aby montaż instalacji PV połączony był z wymianą nieefektywnego źródła ciepła na nowe, ekologiczne źródło, ujęte w warunkach programu, np. pompa ciepła, kocioł gazowy czy olejowy. Zatem w przypadku ubiegania się o dofinansowanie z „Czystego Powietrza”, warto rozważyć zakup np. powietrznej pompy ciepła w połączeniu z fotowoltaiką. Oba rozwiązania wykorzystują do swojej pracy energię z odnawialnych źródeł, dobrze się przy tym uzupełniając. Fotowoltaika produkuje darmową energię elektryczną, wykorzystując promieniowanie słoneczne, zaś pompa ciepła generuje ciepło dzięki energii pozyskanej z powietrza. Do działania pompa ciepła potrzebuje zasilania prądem, a dzięki połączeniu z fotowoltaiką może pracować całkowicie bezkosztowo. Na powietrzną pompę ciepła z programu „Czyste Powietrze” można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 14 100 zł.

Regionalne programy

W wielu regionach Polski także gminy dofinansowują fotowoltaikę. Warunki uzyskania dotacji i wysokości finansowania są bardzo różne, jednak warto sprawdzić, czy taki program obowiązuje na terenie naszej gminy. Po przeanalizowaniu szczegółowych zasad i możliwości ubiegania się o dotację oraz czasu rozpatrywania wniosków, można podjąć decyzję czy warto ubiegać się o to konkretne finansowanie.

Ulga termoizolacyjna

Oprócz dotacji, właściciele domów mieszkalnych mogą skorzystać z ulgi podatkowej w ramach tzw. ulgi termoizolacyjnej, która obowiązuje od 2019 r. Od podatku można odliczyć koszty poniesione w związku z termomodernizacją budynku, w tym także na fotowoltaikę. Limit odliczenia wynosi maksymalnie 53 000 zł i dotyczy podatnika, a nie przedsięwzięcia. Oznacza to, że jeśli nieruchomość ma dwóch współwłaścicieli, każdy z nich może odliczyć poniesione przez siebie wydatki osobno. Ulgę można odliczać od dochodu przez 6 lat, aż do odliczenia pełnej kwoty wydatków na instalację fotowoltaiczną. Należy pamiętać, że z ulgi można skorzystać także wtedy, gdy jesteśmy beneficjentem innego programu dofinansowania. Jedynym warunkiem jest odliczenie wyłącznie tej kwoty inwestycji, która nie została sfinansowana z innych dotacji.

Dofinansowania dla gospodarstw rolnych

W 2021 r. rolnicy mogą nadal korzystać z dofinansowania na fotowoltaikę w ramach ulgi inwestycyjnej. Właścicielom gospodarstw rolnych, którzy zakupili instalacje z własnych środków, przysługuje ulga w wysokości 25% kosztów inwestycji, która jest odliczana od podatku rolnego. Przykładowo, jeśli rolnik zakupił instalację za 60 000 zł, ma możliwość odliczenia od podatku rolnego 15 000 zł. Ulga może być odliczana przez 15 lat po zakończeniu inwestycji. Dzięki temu, rocznie można obniżyć podatek o 1 000 zł, a w przypadku dużych gospodarstw, płacących wyższe kwoty podatku, całkowita ulga może zostać odliczona znacznie szybciej. Niewykorzystana kwota ulgi może przejść na następców podatnika.

Dofinansowania dla firm

Przedsiębiorcy także mogą ubiegać się o dotacje na fotowoltaikę. Z myślą o ich potrzebach powstał program “Energia Plus”, w ramach którego dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki lub dotacji. Beneficjenci programu mogą liczyć na pożyczkę do 85% kosztów kwalifikowanych lub dotację 50% kosztów kwalifikowanych. Oprócz fotowoltaiki, wsparciem objęte są również pompy ciepła, turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne oraz małe elektrownie wodne. Dofinansowane mogą zostać także magazyny energii, pod warunkiem zintegrowania ze źródłem energii realizowanym równolegle w ramach projektu. Wnioski w drugim naborze do programu “Energia Plus” można składać do 17 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

 

 

 

 

Poczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *