Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

Jak duże zmiany można wprowadzić w projekcie

Wprowadzając zmiany w projekcie energooszczędnym domu jednorodzinnego, należy zwrócić szczególną uwagę na przyczyny utraty ciepła. Najczęściej jest to minimalnej grubości izolacja, która dodatkowo ma zbyt wysoki współczynnik przenikania ciepła. Kolejne punkty to mostki termiczne występujące między innymi w: nadprożach, ościeżnicach okien i drzwi, na styku płyty balkonowej ze ścianą, na wieńcach stropowych, podciągach, więźbach dachowych oraz wszelkich połączeniach, np. okien ze ścianami czy ścian fundamentowych z podłogą na gruncie. Ważną przyczyną utraty ciepła może być też brak szczelności w warstwie ocieplenia budynku. Dlatego też należy pamiętać o paru rzeczach.

Zmiana otworów okiennych i drzwiowych oraz stolarki powinna być dobrze przemyślana. Nie należy stosować okien, których współczynnik przenikania ciepła U jest wyższy niż 1,1 W/(m2K). Określa on ilość ciepła utraconego przez okno od wewnątrz mierzoną w watach na metr kwadratowy i kelvinach [W/(m2K)]. Im niższy współczynnik przenikania ciepła U, tym lepsza izolacja cieplna okna i tym większa oszczędność energii. Pamiętajmy o tym, by duże połacie powierzchni szklanych lokalizować od strony południowej. Ważne jest posadowienie budynku względem stron świata.

Najważniejszym kryterium wyboru drzwi powinien być współczynnik przenikania ciepła U – im niższy, tym lepszy, co oznacza skuteczniejszą ochronę przed ucieczką ciepła. Pamiętajmy, że w przypadku domu energooszczędnego współczynnik drzwi zewnętrznych nie może przekroczyć 0,80 W/m2K dla standardu NF15 i 1,30 W/m2K dla standardu NF40. Ważne jest również to, aby zwracać uwagę na izolacyjność cieplną całych zamontowanych drzwi, a nie tylko ich fragmentów lub poszczególnych elementów.

W przypadku ścian zewnętrznych budynku należy zwracać szczególną uwagę na współczynnik przenikania ciepła Uc, który im jest niższy, tym lepszy i nie powinien przekraczać Uc=0,25 W/(m2K) dla ściany. Najważniejsza jest grubość ocieplenia, która nie powinna być mniejsza niż 15-20 cm, oraz parametr decydujący o izolacyjności termicznej, np. styropian, wełna mineralna. Ten współczynnik przewodzenia ciepła to lambda (λ). Im mniejsza jest jego wartość, tym lepszym izolatorem jest materiał. Uwagę należy zwrócić na lambdę deklarowaną (λD). Możemy się czasami spotkać z innymi określeniami współczynnika przewodzenia ciepła, które mają wyłącznie charakter marketingowy.

Pamiętajmy o tym, że największe straty ciepła ponosimy poprzez źle docieplony dach, dlatego też planując zmiany w projekcie dachu, nie należy zmniejszać grubości izolacji. Bardzo ważne jest też zachowanie jej ciągłości oraz izolacja przed wilgocią. W przypadku zastosowań styropianu do izolacji podłóg czy dachu bardzo ważny jest parametr naprężeń ściskających przy 10-procentowym odkształceniu (CS 10), wpływający na twardość i odporność termoizolacji. W przypadku fasad istotniejszy jest parametr wytrzymałości na rozciąganie (TR).

Wybierając materiały izolacyjne, nie kierujmy się tylko ceną. Pozorna oszczędność zemści się w rachunkach za ogrzewanie.

Tekst: arch Krzysztof Wolski, właściciel i generalny projektant ARTINEX , www.artinex-projekt.pl

Foto: ARTINEX

Poczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *