Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

ARBET Brylantem Polskiej Gospodarki

Instytut Europejskiego Biznesu przebadał 95 219 polskich przedsiębiorstw i tak powstał nowy ranking – Brylanty Polskiej Gospodarki. Wśród pięciu tysięcy najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2020 – znalazła się Fabryka Styropianu ARBET.

Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki istnieje od 2008 roku. To już 12 lat rankingu, w którym ocenia się wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw. W tym roku wśród Brylantów znalazł się ARBET. Warto podkreślić – znów!Brylant-Polskiej-Gospodarki-statuetka-1000

Brylanty Polskiej Gospodarki 2020

Ponad 95 tysięcy polskich przedsiębiorstw zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, a tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2020 uzyskało pięć tysięcy podmiotów gospodarczych.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:

  1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2018-2019,
  2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2019 roku,
  3. Zysk netto w latach 2018 i 2019 wyższy niż 1 tys. zł.
  4. Kapitał własny w latach 2018 i 2019 wyższy niż 1 tys. zł.

Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób bardzo uproszczony przez porównaniu do wycen spółek krajowych notowanych na GPW w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto), średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

A oto i wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w październiku 2020:

  • C/Z: 42,2,
  • C/WK: 0,77.

ARBET Brylantem 2020

ARBET po raz kolejny wykazał się stabilnym rozwojem, odnotowując stały wzrost wartości rynkowej zarówno kwotowo jak i procentowo. Zajął miejsce mniej więcej w 1/3 całej stawki. Wartość firmy według wyliczeń Instytutu to 425 milionów złotych.

Poczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *