Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

BMI Polska dba o środowisko dla przyszłych pokoleń

W ramach inicjatywy ”LAS BMI” pracownicy BMI Polska, producenta pokryć dachowych, wraz z przedstawicielami nadleśnictw Lasów Państwowych posadzili ponad 7 tysięcy młodych drzew. ”Akcja LAS BMI” jest elementem realizacji działań CSR firmy. Sadzenie drzew to ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i dbania o przyszłe pokolenia.

Prace w okolicach Opola, Płońska i Zduńskiej Woli, w których zlokalizowane są biura i zakłady produkcyjne BMI Polska trwały 3 dni, a w ich trakcie posadzono 7 660 sadzonek sosny pospolitej. Każde z tych miejsc było starannie wybrane ze względu na swoje potrzeby ekologiczne i potencjał do rozwoju leśnego.

Kluczowa rola zalesiania

Sadzenie młodych sosen ma ogromne znaczenie dla ekosystemu, przynosząc liczne korzyści środowiskowe, gospodarcze i społeczne. Pomaga w odbudowie zdegradowanych terenów leśnych, zwiększa powierzchnię lasów, redukuje dwutlenek węgla w atmosferze i produkuje tlen, poprawiając jakość powietrza. Korzenie młodych drzew stabilizują glebę, zapobiegając erozji, a same drzewa wspierają bioróżnorodność, stając się siedliskiem dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Młode sosny regulują wodę opadową, zmniejszając ryzyko powodzi i poprawiając retencję wody w glebie, a także chłodzą powietrze poprzez transpirację.

Cieszymy się, że możemy aktywnie wspierać inicjatywy proekologiczne i przyczyniać się do regeneracji naszych lasów. Akcja “LAS BMI” oraz współpraca z Lasami Państwowymi nie tylko wzbogaca lokalne ekosystemy, ale również umożliwia nam wspólne działanie na rzecz ochrony środowiska i klimatu, promując świadomość ekologiczną- powiedziała Katarzyna Lewiak, Dyrektor HR BMI Polska i Krajów Bałtyckich.

BMI Polska, producent pokryć dachowych i systemów hydroizolacji, poprzez swoje zaangażowanie w dziedzinie CSR pokazuje, że biznes może odegrać ważną rolę w kreowaniu pozytywnych zmian dla środowiska i społeczeństwa. Inicjatywy takie jak „LAS BMI” są istotnym działaniem na rzecz ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

Współpraca reklamowa

Poczytaj także