Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

Hydroizolacja fundamentów. Jak wykonać izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową?

Zadaniem hydroizolacji fundamentów jest ochrona ścian przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wód gruntowych i opadowych. To również jeden z najważniejszych etapów prac budowlanych, którego pominięcie lub wykonanie z błędami może negatywnie wpłynąć na konstrukcję budynku oraz doprowadzić do późniejszych, często kosztownych remontów.

Fundamenty to jedne z najważniejszych elementów wpływających na konstrukcję i stabilność całego budynku. Muszą być wykonane porządnie, z solidnych materiałów oraz odpowiednio zabezpieczone przed przedostawaniem się wilgoci do wnętrza pomieszczeń. Ma to znaczący wpływ na komfort użytkowania i eliminację pojawienia się wykwitów solnych, które z kolei powodując odspajanie się tynków i farb, a w dalszej kolejności powstawanie szkodliwych grzybów.

O prawidłowym wyborze hydroizolacji decyduje wiele czynników!

– Jednymi z ważniejszych są warunki wodno-gruntowe określające poziom i działanie wód ciśnieniowych, a także rodzaj gleby. To one determinują typ izolacji, którą należy zastosować do zabezpieczenia fundamentów – tłumaczy Maciej Szymański, ekspert z firmy Ultrament.

Ściany fundamentowe zabezpiecza się wykonując izolację pionową i poziomą:

  • Izolacja pozioma zabezpiecza ściany parteru przed kapilarnym podciąganiem wody. Układa się ją na górnej części ścian fundamentowych (ok. 30 cm nad poziomem terenu) oraz na wierzchu ław fundamentowych.
  • Izolacja pionowa zabezpiecza pionowe ściany fundamentów zarówno poniżej linii gruntu, jak i w strefie cokołowej. Standardowo występuje w trzech wariantach – to izolacja lekka, średnia i ciężka. To, którą trzeba wybrać, zależy od rodzaju budynku, jego posadowienia, typu gleby i charakteru występowania wód gruntowych.

Jak wybrać odpowiedni wariant izolacji pionowej?

Izolacja lekka: stosuje się ją do ochrony fundamentów w budynkach niepodpiwniczonych, stojących na gruntach przepuszczalnych (np. piasek, żwir), w których zwierciadło wody gruntowej znajduje się co najmniej metr poniżej poziomu posadowienia. Taki środek wykazuje wysoką odporność na działanie wilgoci i agresywnych mediów występujących w glebie.

Izolacja średnia: stosuje się ją do ochrony fundamentów w budynkach podpiwniczonych stojących na glebie lekkiej i niepodpiwniczonych stojących na gruntach średnio przepuszczalnych, w sytuacji gdzie nie występuje woda pod ciśnieniem. Taki środek może być uszlachetniony lateksem wykazując jeszcze lepszą odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz agresywne substancje występujące w glebie.

UWAGA!

Izolacja typu średniego może być zastosowana w budynkach niepodpiwniczonych budowanych na gruntach nieprzepuszczających wody, choć wymaga nałożenia dodatkowej warstwy.

Izolacja ciężka: stosuje się ją do ochrony fundamentów w budynkach podpiwniczonych, stojących na glebie spoistej, nieprzepuszczającej wody (np. gliny, iły) oraz w miejscach, gdzie poziom wód gruntowych jest wysoki (lub jest ryzyko jego podniesienia). Taka izolacja jest grubowarstwowa i bardzo wytrzymała na ciśnieniowe parcie wody.

fot_ultrament1

Fot. Ultrament

Jak samodzielnie wykonać izolację fundamentów?

Po pierwsze należy oczyścić i wyrównać podłoże. W pionowych i poziomych narożnikach wewnętrznych trzeba wykonać wyoblenia, a większe spoiny, pory i jamy wypełnić odpowiednią zaprawą mineralną. Poza tym podłoże musi być nieprzemarznięte, suche lub matowo-wilgotne.

Po drugie konieczne jest położenie cienkiej warstwy gruntu bitumicznego, który zwiększy przyczepność izolacji do podłoża, wyrównując jego chłonność.

Kolejnym etapem jest aplikacja izolacji bitumicznej, w zależności od warunków – lekkiej, średniej lub ciężkiej, na wysokość min. 30 cm ponad poziom gruntu. Standardowo wystarczą dwie warstwy izolacyjne, które nakłada na zagruntowany fundament, tak samo od zewnętrz, jak i wewnątrz budynku. W przypadku izolacji lekkiej i średniej nałożenie trzeciej warstwy znacznie podnosi skuteczność ochrony zabezpieczonej powierzchni.

fot_ultrament

Fot. Ultrament

Pamiętaj!

W trakcie obróbki i procesu schnięcia powłok izolacji temperatura powietrza i podłoża nie może być niższa niż +5˚C. Należy również chronić je przed opadami deszczu do czasu całkowitego związania.

Co na rynku? Linia izolacji bitumicznych marki Ultrament

produkty

Izolacja budowlana typu lekkiego to czarna, cienkowarstwowa powłoka bitumiczna przeznaczona do przeciwwilgociowego zabezpieczania części budynków i budowli stykających się z gruntem. Dzięki odpowiedniej recepturze, produkt wykazuje wysoką odporność na działanie agresywnych mediów występujących w glebie (kwas humusowy, kwas węglowy, siarczany) oraz na promieniowanie UV. Izolacja może być nanoszona na podłoże przy pomocy pędzla, szczotki dekarskiej lub natryskowo – produkt nie zawiera dodatków wiążących, co chroni urządzenia natryskowe przed uszkodzeniem. Środek dostępny jest w opakowaniach 5 i 10 l. Sugerowana cena półkowa to odpowiednio – ok. 57 zł oraz ok. 90 zł.

Isolastik to bazująca na bitumie, uszlachetniona lateksem, izolacja bitumiczna typu średniego, przeznaczona do zabezpieczania powierzchni znajdujących się poniżej powierzchni gruntu, jak i wykonywania hydroizolacji poziomych na tarasach i balkonach oraz wewnątrz pomieszczeń. Środek jest odporny na działanie czynników atmosferycznych oraz agresywne substancje występujące w glebie. Produkt ma gęstą konsystencję i jest gotowy do użycia za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej. Opakowanie 5l kosztuje ok. 71 zł, 10 l – ok. 148 zł, a 30 l – ok. 363 zł.

Isodämm 2K /szybki/ to dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa izolacja bitumiczna typu ciężkiego, chroniąca fundamenty przed działaniem wody wywierającej i niewywierającej ciśnienia. Dzięki nowoczesnej recepturze wzmocnionej włóknami, zabezpiecza części budowli stykające się z gruntem, jak i znajdujące poniżej jego powierzchni. Dodatkowo, wysoka elastyczność pozwala na mostkowanie pęknięć i rys do nawet 2 mm. Produkt ma postać gęstej masy do wykonywania grubo-powłokowej hydroizolacji za pomocą pacy stalowej. Dostępny jest w opakowaniach 10 i 28 kg za sugerowaną cenę – ok. 148 i ok. 368 zł.

Grunt bitumiczny – skoncentrowany, wodorozcieńczalny środek gruntujący przeznaczony pod wszystkie nie zawierające rozpuszczalników powłoki bitumiczne takie jak izolacje średniowarstwowe (Isolastik), grubowarstwowe (Isodämm 2K /szybki/). Opakowanie 5l kosztuje ok. 67 zł.

Wszystkie izolacje Ultrament są bezpieczne dla styropianu. Można je aplikować na powszechnie używane w budownictwie podłoża mineralne, beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, jastrychy oraz mury pełnospoinowe. Produkty można kupić w popularnych marketach budowlanych (np. Castorama, Leroy Merlin, OBI). Więcej informacji na temat produktów na www.ultrament.pl.

Poczytaj także