Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

NH/ArmaFlex® Smart – bezhalogenowa izolacja instalacji w nowej, lepszej odsłonie

Izolacja NH/ArmaFlex® Smart przeznaczona jest do ochrony przed stratami energii i kondensacją na instalacjach chłodniczych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Brak halogenów w składzie zapewnia znacznie szersze możliwości jej stosowania, także w obiektach o podwyższonych wymaganiach wobec stosowanych materiałów. Najnowsza odsłona izolacji łączy sprawdzoną od lat skuteczność z większą elastycznością, lepszą ochroną przed promieniowaniem UV i jeszcze łatwiejszym i szybszym montażem.

Armacell jako pierwszy producent wprowadził na globalny rynek w 1996 bezhalogenowy elastomerowy materiał izolacyjny przeznaczony do ochrony i izolacji instalacji. Dzięki swoim zaletom tego typu rozwiązania są dziś w branży budowlanej częstym wyborem, a w szpitalach, szkołach, centrach baz danych, na lotniskach czy przemyśle farmaceutycznym, ze względu na wyższy poziom bezpieczeństwa, stały się pożądanym wymogiem.

Nowa generacja izolacji

Nowe izolacje NH/ArmaFlex® Smart charakteryzują się lepszą elastycznością i skutecznie niwelują skutki brak halogenów. Dzięki giętkości zapewniają szczelniejsze pokrycie i z dużo większą łatwością możemy dopasować je nawet do skomplikowanych kształtów czy połączeń rur i przewodów. Montaż przebiega szybko i sprawnie, przy użyciu minimalnej ilości kleju. Wszystko to zapewnia skuteczne zabezpieczenie przed ucieczką ciepła czy przenikaniem i kondensacją pary wodnej.

Przyspieszone testy radiacyjne wykazały też znacznie wyższą odporność nowej odsłony pianek ArmaFlex® pod względem promieniowania UV. W odróżnieniu od innych dostępnych na rynku produktów bezhalogenowych, które mogą stać się kruche nawet pod wpływem działania sztucznego oświetlenia, NH/ArmaFlex® Smart zapewnia wysoki poziom ochrony i z powodzeniem może być stosowany nawet w miejscach bezpośredniego działania promieni słonecznych bez dodatkowej okładziny. Wyższa żywotność to mniejsze ryzyko powstania uszkodzeń mechanicznych czy powstania mikropęknięć.

Wśród zalet nowych rozwiązań Armacell warto wspomnieć też bardziej gładką, czarną powierzchnię materiału, ułatwiającą utrzymanie czystości oraz zapewniającą estetyczne wykończenie nawet przy pozostawieniu odsłoniętych instalacji.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Nowa generacja produktów izolacyjnych Armacell to połączenie większej trwałości i łatwiejszego montażu z wyjątkowo skuteczną ochroną pożarową zarówno pod kątem możliwości ewakuacji, jak również w kontekście samych instalacji. Brak chlorków i bromków w składzie NH/ArmaFlex® Smart zapewnia uwalnianie o 50% mniejszej ilości dymu w porównaniu do konwencjonalnych produktów elastomerowych, co w sytuacji zagrożenia przekłada się na lepszą widoczność i możliwość łatwiejszego oddychania.

Brak halogenów to także wyeliminowanie wydzielania się korozyjnych gazów w procesie spalania, które w kontakcie z wodą tworzą agresywne kwasy mogące doprowadzić do poważnych szkód sprzętu, zwłaszcza elektronicznego.

tgreen_dina2

www.armacell.com

Poczytaj także