Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

Wyższy poziom bezpieczeństwa. Niskodymowe izolacje techniczne ArmaFlex Evo i ArmaFlex Ultima

Każdego roku w Unii Europejskiej w wyniku pożarów dochodzi do śmierci około czterech tysięcy osób, przy czym aż 95% z tej liczby, to ofiary nie samych płomieni, a dymu. Dlatego tak ważne jest, by używane w budownictwie wyroby nie tylko zapobiegały rozprzestrzenianiu się ognia, ale także, by w wyniku spalania emitowały jak najmniej dymu.

Nierozprzestrzeniające ognia, niskodymowe, bez płonących kropli

Uważa się, że w wypadku pożaru najważniejsze są pierwsze 3 minuty. Później, nawet jeśli ogień nie znajduje się na danej kondygnacji, drogi ewakuacyjne często wypełniają się dymem, który nie tylko utrudnia orientację w przestrzeni i znalezienie wyjścia, ale może prowadzić do trudności w oddychaniu, powodować oparzenia dróg oddechowych lub ze względu na obecność szkodliwych substancji, prowadzić do zatrucia organizmu. W wyniku pożaru zadymienie odpowiada za aż 95% ofiar śmiertelnych.

Dym to także ogromne straty materialne, więcej niż połowa utraconego mienia to właśnie przedmioty, urządzenia, dokumenty zniszczone w wyniku działania substancji zawartych w dymie, często o właściwościach żrących czy powodujących powstawanie kwasów w wyniku kontaktu z wodą.

armafix_ultima

W celu oceny materiałów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i redukcji strat, w budownictwie stosuje się klasyfikację materiałów, która uwzględnia nie tylko stopień palności i rozprzestrzeniania ognia, ale także określone literą „s” oznaczenie ilości wytwarzanego dymu. Klasyfikacja „d” natomiast informuje o powstawaniu płonących kropli, które spadając z palących się elementów są niebezpieczne dla zdrowia i życia ewakuowanych osób oraz przyczyniają się do gwałtownego rozwoju pożaru.

Opatentowane rozwiązania w celu poprawy bezpieczeństwa

Nowe generacje izolacji technicznych produkowanych przez Armacell jako nieliczne na rynku spełniają jednocześnie wymagania we wszystkich trzech zakresach.

W przypadku klasycznych elastycznych materiałów izolacyjnych, aby ograniczyć ich palność dodaje się do materiałów w procesie produkcji halogeny, chlorki i bromki. W rezultacie powstają produkty o ograniczonej palności zaliczane do wysokich klas ognioodporności. Niestety obecność wymienionych uniepalniaczy powoduje powstawanie bardzo dużych ilości gęstego dymu. W przypadku tradycyjnych rozwiązań izolacyjnych na rynku dostępne są zazwyczaj materiały o niskiej palności, wytwarzające duże ilości dymu lub niskodymowe, ale łatwo rozprzestrzeniające ogień.

armaflex_ultima

Armacell jako pierwszy na świecie opracował technologię, która nie tylko zapobiega palności materiałów, ale także nawet dziesięciokrotnie redukuje ilość wytwarzanego dymu w porównaniu ze standardowymi produktami elastomerowymi. Opracowane technologia ArmaPrene uzyskała patenty zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Unii Europejskiej.

Niskodymowe rozwiązania Armacell

Niskodymowe izolacje ArmaFlex Ultima i ArmaFlex Evo przeznaczone są do stosowania na instalacjach HVAC, w chłodnictwie i urządzeniach procesorowych. Zamkniętokomórkowa struktura pomaga uzyskać bardzo dobre parametry w zakresie termoizolacyjności oraz ochrony przed przenikaniem do środka wilgoci, a tym samym zapobiega zjawisku kondensacji i korozji wydłużając żywotność instalacji i zmniejszając ryzyko jej uszkodzeń.

W zakresie ochrony pożarowej izolacje ArmaFlex Evo i ArmaFlex Ultima zostały sklasyfikowane odpowiednio w klasach B(L)-s2, d0 i B(L)-s1, d0. Uzyskana ocena oznacza, że są to materiały o zmniejszonej emisji dymu, nierozprzestrzeniające ognia i nie powodujące powstawania płonących kropli co ustanawia nowe standardy w zakresie bezpieczeństwa wydłużając czas na ewakuację i poprawiając widoczność podczas akcji ratunkowej. Mniejsza ilość wytwarzanego dymu i wolniejsze rozprzestrzenianie ognia to także mniejsze straty materialne.

31_07_armacell

Dzięki wbudowanej aktywnej ochronie antybakteryjnej Microban ArmaFlex Evo jest szczególnie polecana do pomieszczeń wymagających podwyższonego poziomu higieny, np. w przemyśle spożywczym, serwerowniach czy halach procesorowych. W przypadku rur podwieszanych dla ułatwienie prac rekomendowane jest zastosowanie systemu ArmaFix – wygodnych uchwytów z samoprzylepnym zamknięciem, dostosowanych wymiarowo do otulin i mat ArmaFlex, które zapewniają taką samą ochronę przed stratami energetycznymi i przenikaniem pary wodnej jak na pozostałych odcinkach instalacji.

ArmaFlex Ultima to pierwsza na świecie elastomerowa izolacja, która uzyskała klasę reakcji na ogień BL/B i jednocześnie podklasę s1/s2 w zakresie emisji dymu, co stanowi optymalne połączenie właściwości zapobiegania rozprzestrzeniania się ognia i najskuteczniejszej redukcji emitowanego dymu. Stosując izolacje z linii Ultima poza certyfikatami bezpieczeństwa łatwiej uzyskać też oznaczenie ekologiczne. Przeprowadzone testy w niezależnych instytutach w zakresie ochrony termicznej pomagają spełnić także wymagania dla certyfikacji zielonych budynków LEED v 4.1, BREEAM, WELL v 2 i DGNB.

armacell.com/pl

Współpraca reklamowa

Poczytaj także