Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

Płyta STEICOprotect jako ekologiczny system termoizolacyjny

Walka ze skutkami zmian klimatycznych, rosnące koszty energii oraz konieczność minimalizacji zapotrzebowania na energię cieplną, do której już od 2021 roku będą nas obligowały restrykcyjne europejskie standardy w zakresie energooszczędności powodują, że nowoczesne budownictwo w technologii szkieletu drewnianego z ekologicznym systemem termoizolacyjnym STEICOprotect staje się optymalnym rozwiązaniem zorientowanym na przyszłość.

Drewno oraz jego pochodne są doskonałymi materiałami do wznoszenia nowoczesnych, spełniających wymogi współczesnej architektury obiektów, które zapewniają odpowiedni komfort swoim użytkownikom. Pod pojęciem odpowiedniego komfortu rozumiemy sytuację, w której wewnątrz budynku, w zależności od pory roku, nie odczuwa się przenikliwego zimna lub uciążliwego ciepła, nawet gdy warunki na zewnątrz temu nie sprzyjają. Gwarancję spełnienia takiej zależności daje zastosowanie w budynku materiałów o właściwych parametrach fizycznych. Materiały termoizolacyjne z włókien drzewnych, w tym produkowana w Polsce płyta fasadowa STEICOprotect, mają zbliżone do ideału wartości parametrów fizycznych z punktu widzenia optymalnej izolacyjności termicznej.

Termoizolacja na straży energooszczędności

Układ warstwowy przegród w połączeniu z sys­temem grzewczo-chłodzącym powinien zostać dobrany w taki sposób, aby cała zewnętrzna powłoka budynku była w stanie kompensować nawet największe wahania temperatury powietrza zewnętrznego oraz wahania temperatury spowodowane przerwami w dostarczaniu ciepła lub chłodu z systemów wewnętrznych. W obliczu wyzwań ochrony klimatu i wprowadzanych normami prawnymi wysokich standardów energooszczędności budynków coraz bardziej pożądane jest minimalizowanie udziału instalacji grzewczych i chłodniczych w procesie regulowania tempera­tur wewnątrz budynku na korzyść właściwie zaprojektowanych przegród budowla­nych. Jednym z podstawowych czynników generujących niższe zapotrzebowanie na energię cieplną jest stosowanie wysokiej jakości materiałów termoizola­cyjnych. Dlatego do budowy przegród budynku należy wykorzystywać materiały o jak najbardziej optymal­nym stosunku przewodności cieplnej, ciepła właściwego i gęstości objętościowej. Umożliwiają one utrzymanie stosunkowo jednolitej temperatury wewnętrznych powierzchni budynku przez cały rok, nawet przy niesprzyja­jących warunkach pogodowych na zewnątrz.

Optymalna ochrona w trosce o komfort

Najlepszą izolacją zewnętrzną w przypadku konstrukcji ściennych w budownictwie drewnianym są naturalne płyty termoizolacyjne z włókien drzewnych STEICOprotect, które chronią efektywnie przed utratą ciepła w zimie, a jednocześnie, dzięki bardzo dużej pojemności cieplnej, chronią ściany przed nadmiernym przegrzewaniem się w upalne dni lata.

Płyty montuje się od strony zewnętrznej bezpośrednio do słupków ściennych lub do ściany masywnej. Bezpośrednio na płyty nanosi się powłokę wykończeniową: klej siatkę i tynk. Dzięki specjalnemu profilowi pióro-wpust pojedynczych płyt STEICOprotect nie trzeba łączyć na słupkach ściennych, a połączenie płyt może przypadać pomiędzy słupkami. Szczelne połączenie pióro-wpust zapewnia jednocześnie ochronę przed wiatrem, dlatego nie jest wymagana żadna dodatkowa membrana.

Kolejną zaletą płyt, niezwykle ważną z każdej konstrukcji ściennej, szczególnie w budownictwie drewnianym, jest otwartość dyfuzyjna – struktura płyt pozwala na kapilarny transport wilgoci na zewnątrz. Mając na uwadze tą właściwość należy pamiętać o doborze odpowiedniego tynku, którym pokrywamy płytę.
Dzięki swoim właściwościom fizycznym – duża masa – płyta STEICOprotect zapewnia również doskonałą izolację akustyczną, a ochrona przed hałasem to kolejny z czynników determinujących jakość odczuwanego komfortu wewnątrz budynku.

Poczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *