Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

Większa wydajność dzięki wirtualnym sieciom ekspertów

Stuttgart – Bosch, jako jedno z pierwszych dużych przedsiębiorstw na świecie, wykorzystuje program Working Out Loud (WOL), aby integrować pracowników i rozwijać ich zdolności w zakresie współpracy cyfrowej. Celem koncernu Bosch jest oferowanie produktów i usług dla świata zintegrowanego z internetem, np. w segmencie Smart City. Aby to osiągnąć, konieczna jest współpraca wykraczająca poza granice obszarów biznesowych, a nawet poza granice samego koncernu, dzielenie się wiedzą, a także swobodna wymiana doświadczeń z rosnącym gronem instytucji i ekspertów.

Krótko mówiąc: w świecie zintegrowanym z internetem zwinna organizacja pracy z aktywnymi sieciami ekspertów jest kluczem do sukcesu. – Transformacja cyfrowa to równocześnie transformacja kulturowa – wyjaśnia Christoph Kübel, członek zarządu i dyrektor ds. personalnych w spółce Robert Bosch GmbH. – Program Working Out Loud służy wsparciu współpracy cyfrowej, dalszemu rozwojowi naszej kultury uczenia się i pracy oraz umocnieniu innowacyjności. Nazwa Working Out Loud oznacza tyle, co „bądź widoczny dzięki swojej pracy i dziel się swoją wiedzą oraz doświadczeniami”. W tym programie, utrzymanym w duchu Peer Coachingu, wzięło już udział ponad 1 000 pracowników Bosch z ponad 40 krajów. Peer Coaching to forma coachingu grupowego, w którym pracownicy wzajemnie sobie doradzają i wzajemnie się wspierają. Aby wykorzystać potencjał zintegrowanej współpracy, pracownicy potrzebują nie tylko odpowiednich umiejętności, lecz także nowoczesnego wyposażenia technicznego. Dlatego Bosch zainwestował 800 mln EUR w rozwiązania IT, których celem jest stworzenie stanowiska pracy przyszłości.

Dwa tygodnie na naukę umiejętności przydatnych podczas transformacji cyfrowej

Wirtualna współpraca zwiększa wydajność pracy, sprzyja poczuciu wspólnoty oraz ukierunkowuje pracowników na innowacje, co pokazało niemieckie badanie Social Collaboration 2017. Takie cele ma metoda szkoleniowa Working Out Loud, która jest wpisana w codzienną pracę, ponieważ pracy zintegrowanej najlepiej jest uczyć się wtedy, gdy po prostu się ją wykonuje. Przez 12 tygodni pracownicy, w małych grupach po 4-5 osób (tzw. Circle), pracują nad realizacja celów prywatnych lub zawodowych. W czasie trwania programu tworzą swoją osobistą sieć ekspertów, wymieniają się wiedzą i poznają zasady zintegrowanej współpracy. W tym celu korzystają z zewnętrznych kanałów społecznościowych, a także wewnętrznej platformy komunikacyjnej „Bosch Connect“. – Integracja przez Working Out Loud nie oznacza po prostu gromadzenia kontaktów – wyjaśnia Katharina Krentz, specjalistka w dziedzinie współpracy cyfrowej. – Chodzi o to, by nauczyć się nawiązywania kontaktów ze specjalistami i budowania stabilnych relacji, pomocnych w rozwiązywaniu konkretnych problemów. – Równocześnie uczestnicy przyswajają sobie nowe zachowania, jak np. dzielenie się wiedzą, wyrażanie opinii oraz wykorzystywanie opinii przy własnej pracy. W ten sposób pracownicy rozwijają i doskonalą swoje umiejętności współpracy wirtualnej.

Working Out Loud w firmie Bosch

Wspólnie z autorem WOL, Johnem Stepperem, Bosch rozwinął i zaadaptował tę metodę pod kątem jej stosowania w koncernie i w 2015 roku utworzył pierwszy Circle. Dziś istnieje już ponad 200 Circles WOL składających się z pracowników firmy na całym świecie. WOL jest także częścią zajęć przygotowawczych dla pracowników rozpoczynających dopiero pracę w WOL. Ponadto, w ramach programu Reverse Mentoring odbywają się szkolenia, w czasie których managerowie przechodzą szkolenia z metody WOL i wykorzystania jej w pracy. Wspólnie z innymi przedsiębiorstwami Bosch powołał do życia społeczność WOL Community of Practice, której zadaniem jest dalsze rozwijanie metody i udostępnienie jej możliwie jak największej liczbie przedsiębiorstw. Bosch oraz inni członkowie otrzymali za to w roku 2017 nagrodę HR Excellence Award w kategorii „Zaangażowanie pracowników i współpraca”.
Fot. Bosch

Poczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *