Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

50% mniej dymu z AF/ArmaFlex® Evo – ósma generacja izolacji systemów HVAC

Izolacje AF/ArmaFlex® od ponad 40 lat zapewniają ochronę instalacji HVAC. Dzięki kolejnym innowacjom najnowsza, ósma już, generacja produktów: AF/ArmaFlex® Evo łączy sprawdzoną osłonę przed zawilgoceniem i stratami energetycznymi z podwyższonym stopniem bezpieczeństwa pożarowego w klasie B/BL-s2, d0.

Wielowymiarowa ochrona

AF/ArmaFlex® Evo to izolacje wykonane z elastomerowej pianki FEF. Materiał ten pozwala na efektywniejsze zabezpieczenie systemów HVAC i instalacji chłodniczych nawet przy zastosowaniu znacznie cieńszych warstw niż przy tradycyjnych materiałach ochronnych.

Niski współczynnik przewodzenia ciepła od 0,033 do 0,037 W/(m·K) dla rur i arkuszy znacząco redukuje koszty energetyczne i środowiskowe oraz pozwala pracować systemom grzewczym czy chłodniczym z maksymalną wydajnością.

Zamkniętokomórkowa struktura materiałów AF/ArmaFlex® Evo stanowi też bardzo skuteczną ochronę przed przenikaniem pary wodnej i jej skraplaniem się na powierzchni instalacji, przyczyniając się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia korozji i uszkodzeń metalowych elementów.

Wyroby Armacell to także jedyne na świecie elastyczne materiały izolacyjne z opatentowaną proaktywną ochroną MICROBAN® ograniczającą rozwój drobnoustrojów oraz zapewniającą czystsze i bardziej higieniczne środowisko w pomieszczeniach, przez które przechodzą instalacje.

Najnowsza odsłona produktów AF/ArmaFlex® ma też znacząco zwiększony stopień ochrony pożarowej, dzięki czemu ósma generacja izolacji została sklasyfikowana w kategorii B/BL-s2, d0. Oznacza to w przypadku pożaru o połowę niższą ilość dymu w stosunku do standardowych produktów elastomerowych, a tym samym wydłużenie czasu na ewakuację oraz ułatwienie prowadzenia akcji gaśniczej i ratunkowej. Zredukowana ilość dymu to także mniejsza ilość mogących powstawać z niego w wyniku reakcji chemicznych kwasów, generujących ryzyko uszkodzeń delikatnych systemów i instalacji np. bazodanowych, czy aparatury medycznej.

Żywotność sprawdzona w praktyce

Mało które rozwiązania, wśród nowoczesnych materiałów budowlanych i izolacyjnych, mogą pochwalić się nie tylko teoretyczną, ale także sprawdzoną w praktyce wieloletnią żywotnością. Poprzednie generacje produktów AF/ArmaFlex® obecne na rynku od kilkudziesięciu lat w wielu miejscach wciąż funkcjonują bez widocznych oznak zużycia materiału.

Pobrane próbki izolacji ułożonej we wczesnych latach osiemdziesiątych w jednym z duńskich budynków potwierdziły wysoką skuteczność produktu po ponad czterdziestu latach faktycznego użytkowania. Odsłonięte fragmenty przewodów pozostawały suche i nie miały śladów korozji, a badane fragmenty wyciętych materiałów cechował poziom ochrony termicznej nawet na wyższym poziomie niż wykazany był w deklaracjach w momencie produkcji.

Dzisiejsze rozwiązania izolacyjne Armacell to wiele lat udoskonaleń i innowacji oraz cała gama produktów uzupełniających i ułatwiających prowadzenie prac. To kompletny system z klejami – np. ArmaFlex 525 Adhesive, specjalnymi uchwytami ArmaFix AF System, czy przepustami ściennymi ArmaFlex Protect pozwalającymi na proste stworzenie kompleksowej ochrony całej instalacji bez słabych punktów czy mostków termicznych.

Potwierdzeniem wysokiej jakości i trwałości oferowanych produktów jest wydłużona gwarancja na okres nawet do 10 lat udzielana przez Armacell przy wyborze kompletnych rozwiązań i ich profesjonalnym montażu. Duński przykład pokazuje zaś, że także po tym okresie przy prawidłowej eksploatacji materiały AF/ArmaFlex® mogą zapewniać najwyższy stopień izolacji i bezpieczeństwa nawet przez następne dziesięciolecia.

www.local.armacell.com

Poczytaj także