Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

ecoFAKRO w zgodzie z Matką Naturą

Epidemia koronowirusa jest już faktem. Traktujemy ją jako poważne zagrożenie i duże ograniczenie dotychczasowego życia. Najpierw wypieramy, a potem godzimy się z nową sytuacją. Akceptując nową rzeczywistość zaczynamy często doceniać to, czego nie widzieliśmy wcześniej. Trudny czas pandemii uczy pokory do życia, do świata, do Matki Natury. FAKRO jako firma prężnie działająca w sektorze budowlanym, od wielu lat stosuje politykę eco w odniesieniu do wytwarzanych produktów, jak i do samego systemu produkcji.

FAKRO to firma z 30- letnią historią. Od początku istnienia stawia na energooszczędność i ekologię. Skupiamy się przede wszystkim na świadomym działaniu na rzecz ochrony środowiska. Zarówno produkty FAKRO, jak i proces ich wytwarzania, są energooszczędne i ekologiczne – komentuje Janusz Komurkiewicz, członek zarządu ds. marketingu FAKRO.

Drewno z certyfikowanych lasówfakro

Podstawowym surowcem wykorzystywanym do produkcji okien dachowych FAKRO jest drewno sosnowe. Jego wartość jako naturalnego, ekologicznego, a przy tym najbardziej bezpiecznego dla zdrowia materiału budowlanego, znana jest od pokoleń. Drewno jest najbardziej odnawialnym surowcem. Naturalny materiał pozyskiwany jest z obszarów leśnych o zrównoważonej gospodarce, posiadających certyfikat FSC® i/lub PEFC. Produkty FAKRO wykonywane z tego drewna oznaczone są certyfikatem FSC®. To dowód na przestrzeganie zasad ekologii w procesach produkcji leśnej. Klient kupujący produkty FAKRO wykonane z drewna może mieć pewność, że pochodzi ono z lasu zarządzanego zgodnie z dobrem przyrody, a także dobrem żyjących na jego terenie społeczności, czyli według zasad Dobrej Praktyki Leśnej.

 

Eco produkcja

Ze względu na dbałość o ochronę środowiska w produkcji okien dachowych FAKRO preferuje konstrukcję drewniano-aluminiową. Ramy skrzydeł oraz ościeżnic są osłonięte aluminiowym profilem, stanowiącym ochronę przed działaniem wilgoci, deszczu czy promieni UV. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stawianym przez współczesny rynek, firma wdraża rozwiązania pozwalające realizować potrzeby klientów, jednocześnie dbając o środowisko naturalne. Okno wykonane z tworzywa sztucznego, jest skonstruowane tak, aby w przyszłości można je bez trudu poddać recyklingowi. W produkcji okien dachowych z profili PVC, FAKRO nie stosuje konstrukcji sklejkowo-poliuretanowej. Oddzielenie warstwy poliuretanu od sklejki jest trudne i w efekcie bardzo kosztowne, co w praktyce oznacza brak możliwości recyklingu.

Naturalne surowce

Dbałość o środowisko naturalne przejawia się także w doborze środków stosowanych do ochrony drewna. W celu ograniczenia emisji lotnych związków organicznych FAKRO stosuje głównie ekologiczne lakiery wodorozcieńczalne. Firma FAKRO do izolacji termicznej wykorzystuje między innymi naturalną, ekologiczną i specjalnie wyselekcjonowaną wełnę owczą, która dzięki odpowiedniej gęstości i dużej sprężystości dokładnie wypełnia szczeliny wokół okna. Stosowanie tak elastycznej termoizolacji to uniwersalny sposób docieplenia okna dachowego, niezależnie od wielkości otworu montażowego.

 

Energooszczędne oknafakro

Jednym z ważnych celów branych pod uwagę podczas konstruowania produktów jest ich wpływ na naturę. Energooszczędność to jeden z priorytetów w filozofii FAKRO. Z tego względu produkty FAKRO są energooszczędne i ekologiczne, przyczyniają się do ochrony nieodnawialnych zasobów naturalnych Ziemi. Firma już od wielu lat oferuje okna dachowe wyposażone w 3-, a nawet 4-szybowe pakiety. Dzięki nim okna umożliwiają racjonalną gospodarkę energii cieplnej oraz pozwalają obniżyć rachunki za ogrzewanie. Oszczędności można zwiększyć stosując kołnierze uszczelniające Thermo oraz pakiet kołnierzy izolacyjnych XDK, które dodatkowo ocieplają okno z zewnątrz. FAKRO posiada również w swojej ofercie superenergooszczędne okno dachowe FTT U8 Thermo o współczynniku Uw=0,58W/m2K, będące „najcieplejszym” oknem dachowym dostępnym na rynku. Dostarczane i montowane wraz z kołnierzem uszczelniającym EHV-AT Thermo, przeznaczone jest do budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego.

 

 

Markizy chroniące przed przegrzaniemfakro

Markizy zewnętrzne FAKRO do okien pionowych i dachowych, skutecznie zatrzymają upał za oknem, a jednocześnie zapewnią mieszkańcom dopływ naturalnego światła. Z przeprowadzonych przez firmę FAKRO badań wynika, że markizy chronią przed przegrzaniem do 8 razy skuteczniej niż powszechnie stosowane rolety wewnętrzne. W praktyce daje to spadek temperatury wewnętrznej nawet o 10°C. Dzieje się tak dlatego, że markizy absorbują promienie słoneczne już przed szybą i emitują ciepło na zewnątrz, w ten sposób chroniąc wnętrze przed nadmiernym nagrzewaniem. Jednak to nie jest ich jedyna zaleta; w chłodniejsze dni zasłonięte markizy dodatkowo chronią przed stratami ciepła. Dzięki ich zastosowaniu współczynnik przenikania ciepła samego okna poprawia się nawet o kilkanaście procent. To wpływa z kolei na oszczędność energii wykorzystywanej do ogrzania mieszkań, czy domów. Markizy są zatem produktem całorocznym, znacząco wpływającym na obniżenie zużycia energii.

Zagospodarowanie odpadów produkcyjnych

W gospodarowaniu odpadami FAKRO stosuje określoną normami i zasadami europejskimi, specjalną hierarchię postępowania. Stara się zapobiegać ich powstawaniu, minimalizuje ich ilość oraz poddaje je recyklingowi, odzyskowi, unieszkodliwieniu i składowaniu. Odpady, których nie można poddać odzyskowi przekazywane są do najbliżej zlokalizowanego odbiorcy, który posiada stosowne zezwolenie na ich utylizację i unieszkodliwienie. Jest to zgodne z tzw. zasadą bliskości. Pracowników Firmy obowiązuje także wewnętrzna instrukcja gospodarowania odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem ich segregacji. Firma wykorzystuje odpady drewniane powstałe w toku produkcji bez szkodliwych dla środowiska emisji. Ponadto w ekologiczny sposób ogrzewane są pomieszczenia produkcyjne i biurowe we wszystkich zakładach Grupy FAKRO.

Zielone FAKRO

Myśl zielono – to hasło przyświeca FAKRO od lat, które rozwija działania proekologiczne również w zakresie samego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ważnym elementem jest modernizacja systemu ogrzewania, gdzie źródłem energii jest fakrobiomasa pozyskiwana z odpadów pochodzących z procesu produkcji, zmieszanych ze zrębkami wierzby energetycznej. Firma FAKRO rozwija własną plantację tego ekologicznego paliwa, co roku zwiększając powierzchnię uprawy o około 4 ha. Obecnie plantacja zajmuje obszar zbliżony do powierzchni 42 pełnowymiarowych boisk piłkarskich – ponad 30 ha. Każdy hektar wierzby energetycznej dostarcza rocznie kilkadziesiąt ton suchej masy – uprawa wierzby owocuje rocznym przyrostem 20 – 25 ton masy z hektara. W ostatnim sezonie zebrano aż 335 ton wierzby energetycznej. Wartość opałowa zrębków wierzby o 30% wilgotności wynosi ok. 12 MJ/kg. Z tego względu z jednego hektara otrzymać można mniej więcej tyle energii, co z kilku ton węgla kamiennego. Koszt uzyskania 1 GJ energii termicznej ze zrębków wierzbowych wynosi około 15 zł, czyli jest blisko dwukrotnie niższy niż przy opalaniu gazem ziemnym i ponad trzy razy niższy niż przy użyciu oleju opałowego. Korzyści z wykorzystywania tego alternatywnego, odnawialnego źródła energii są wymierne zarówno w wymiarze ekologicznym, jak i ekonomicznym. W ten sposób FAKRO realizuje założenia strategii Europa 2020. Zgodnie z nimi 20% energii powinno pochodzić ze źródeł energii odnawialnej. Działania proekologiczne realizowane są również poprzez termomodernizację budynków, czy ograniczenie zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia obszarów roboczych. W tym celu wszystkie nowopowstałe hale produkcyjne wyposażane są w źródła światła w technologii LED, pozwalające uzyskać odpowiedni poziom naświetlenia przy zmniejszonym zużyciu energii.

www.fakro.pl

Poczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *