Na stronie domenergo.com mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.  

Wpisz i naciśnij Enter.

JAKI STROP WYBRAĆ W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM

Decyzja o wyborze rodzaju stropu podejmowana jest najczęściej przez projektantów, którzy biorą pod uwagę wiele czynników. Kwestie dotyczące parametrów konstrukcyjnych, akustycznych czy odporności ogniowej są oczywiste i nie podlegają dyskusji, natomiast pozostałe aspekty są nie mniej istotne i mają duży wpływ na podjęcie decyzji dotyczącej stropów. Rozwińmy w takim razie wszystkie aspekty związane z wyborem rodzaju stropu.

 

image003

NOŚNOŚĆ STROPU

Projektanci w przypadku budynków mieszkalnych najczęściej przyjmują obciążenia wynoszące min.150 kg/m2 obciążenia użytkowego (ciężar użytkowników oraz wyposażenia wnętrza). W przypadku gdy zakładamy większe obciążenia np. ciężkie regały, duże jacuzzi czy też warstwę „zielonego” dachu z roślinnością na stropodachu to warto o tym poinformować projektanta. W przypadku stropów RECTOR jest możliwość projektowania stropów o różnej nośności, więc często inwestorzy proszą o dobór stropu, który będzie w stanie przenieść dużo większe obciążenia.

RODZAJ ŚCIAN DZIAŁOWYCH

W wielu projektach katalogowych, które trafiają do Biura Projektów RECTOR, ściany działowe na poddaszu zaprojektowane są w lekkiej technologii np.: płyty gipsowo-kartonowe na stelażu stalowym. Takie rozwiązanie jest bardzo lekkie,a stropy, które są w projekcie dopasowane są do niewielkich obciążeń. W trakcie budowy najczęściej technologia wykonania ścian ulega zmianie. Lekkie ściany g-k zastępowane są przez dużo cięższe ściany murowane. W zależności od użytego materiału 1m2 takiej ściany może ważyć od 20 kg (ściany szkieletowe z g-k) do nawet 250 kg/m2 (ściany z cegły pełnej lub silikatów). Zmiana materiału z którego wykonywane będą ściany działowe może spowodować, że na stropie będzie dodatkowo kilka lub kilkanaście ton obciążenia. Jeżeli tylko poinformujemy o tym fakcie projektanta, będzie on mógł odpowiednio zmodyfikować projekt stropu pod kątem większych obciążeń i unikniemy problemów z nadmiernym uginaniem się stropu w trakcie użytkowania.

DOWOLNOŚĆ ŚCIAN DZIAŁOWYCH

Jeżeli planujemy w przyszłości możliwość zmiany aranżacji wnętrza, przesunięcia ścian działowych,najlepszym rozwiązaniem będzie już na etapie projektu wziąć to pod uwagę. Stropy Rectorwykonywane w budownictwie wielorodzinnym najczęściej ze względów praktycznych dobierane są pod kątem możliwości ustawienia ścian działowych w dowolnej lokalizacji. Użytkownicy mają wtedy swobodę aranżacji wnętrz i nie martwią się o nośność takiego stropu.

ROZPIĘTOŚĆ STROPÓW

Większość stropów prefabrykowanych najczęściej jest oferowanych w długości do 6 m. Taka rozpiętość jest wystarczająca aczkolwiek projektanci coraz chętniej projektują wnętrze otwarte w których liczba ścian konstrukcyjnych jest ograniczona do minimum. Większe rozpiętości stropów możliwe są do uzyskania głównie dzięki technologii sprężania betonu. W przypadku stropów Rector w których zastosowanie znalazła belka sprężona produkowana do 10 m długości, można wykonywać stropy o większych rozpiętościach i większych nośnościach w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.

image005(2) image007(1)

SPOSÓB WYKOŃCZENIA STROPU

Warto na etapie budowy zastanowić się również nad tym w jaki sposób chcemy wykończyć powierzchnię stropu. Jeżeli zamierzamy stosować tradycyjne tynki to dedykowany do tego rozwiązania jest system Rectobeton, który idealnie nadaje się do tynkowania zarówno tynkiem cementowo-wapiennym jak i gipsowym. Jeżeli planujemy zastosować sufity podwieszane, wtedy warto wybrać system Rectolight, który za sprawą nietypowej geometrii pozwala dodatkowo na ukrycie instalacji w grubości stropu.

image009(1)

 

BRAK SPĘKAŃ

Większość inwestycji prywatnych oraz deweloperskich opiera się na tynkach gipsowych, więc wybierane są takie rozwiązania stropowe, które nie pękają i nie „klawiszują”. Ponad 60% realizacji stropów Rector znajduje zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym właśnie ze względu na wysoką jakość i brak spękań. Wynika to z dużej sztywności belki sprężonej, która ogranicza uginanie się stropu do minimum. Dodatkowo siatka stalowa w nadbetonie sprawia, że punktowe obciążenia przenoszone są na większa powierzchnię stropu przez co nie ma możliwości ugięcia pojedynczego żebra.Taki strop ugina się równomiernie i nie powodując spękań tynków.

image011(1) image013(1)

AKUSTYKA

Komfort użytkowników w dużej mierze uzależniony jest od właściwości akustycznej stropów. Szczególnie istotne jest to w przypadku budynków wielolokalowych gdzie strop jest jednocześnie elementem oddzielającym poszczególne mieszkania. Dobrze dobrany strop powinien posiadać odpowiednie parametry pochłaniania dźwięków zarówno tych uderzeniowych jak i powietrznych. Odpowiednia masa stropu jest w stanie pochłonąć dźwięki powietrzne (np.: rozmowa, muzyka) natomiast podłoga pływająca układana na stropie ogranicza przenoszenie dźwięków uderzeniowych (np.: stukanie, bieganie). Stropy Rector zostały przebadane pod kątem akustycznym i na etapie projektowania poszczególne elementy takie jak wysokość pustaka i grubość nadbetonu dobierane są tak, aby strop uzyskał odpowiednią masę niezbędną do spełnienia norm dotyczących pochłaniania hałasu.

image015(1) image017(1)

CZAS WYKONANIA

Najbardziej pracochłonne w montażu są stropy żelbetowe (2,7 r-g/m2). Stropy gęstożebrowe typuRECTOBETON montuje się z prędkością ok 1,35r-g/m2. Stropy typu filigran, z płyt kanałowych orazsystem Rectolight montuje się poniżej 0,9r-g/m2. Prefabrykowane elementy stropowe pozwalają naznacznie szybszy montaż przez co proces budowy jest dużo szybszy. Stosowanie prefabrykowanych nadproży, podciągów oraz betonowych kształtek wieńcowych dodatkowo skraca proces budowy i eliminuje potrzebę używania pracochłonnych szalunków do minimum.

DOSTĘPNOŚĆ

W przypadku stropów prefabrykowanych warto sprawdzić jaki jest czas oczekiwania na materiał. Systemy Rector składają się z prefabrykatów drobnowymiarowych, które produkowane są w dużych ilościach i dostępne są najczęściej „od ręki”. W przypadku prefabrykatów wielkogabarytowych (płyty, panele) w okresie wzmożonych zamówień czas oczekiwania może wynosić nawet kilka miesięcy.

image019(1) image021(1)

WYKONAWCA

W zależności od regionu, preferencje dotyczące rodzaju stropu są inne. Jeżeli dysponujemy ekipą, która wykonuje stropy żelbetowe i posiada odpowiednie szalunki to takie rozwiązania są uzasadnione ekonomicznie. Ze względu na dużą pracochłonność wykonania stropów żelbetowych coraz trudniej jest znaleźć odpowiednią ekipę. Są regiony gdzie prefabrykacja jest na tyle popularna, że stropy żelbetowe powszechnie zamieniane są w miarę możliwości na stropy prefabrykowane, których montaż nie sprawi problemu nawet mało doświadczonej ekipie.

SPOSÓB MONTAŻU

Można podzielić sposób montażu na ręczny i przy użyciu dźwigu.Ręczny montaż jest możliwy przy układaniu stropów żelbetowych oraz gęstożebrowych np.: Systemy Stropowe Rector. Waga pustaków (12-20 kg/szt.) oraz belek (15-20 kg/mb) umożliwia szybki i ręczny montaż.
Transport materiałów odbywa się najczęściej kilka dni przed montażem. W przypadku prefabrykatów wielkogabarytowych (płyty, panele) niezbędne jest użycie HDS (ograniczony udźwig i zasięg) lub dźwigu, ponieważ poszczególne elementy ważąod kilkuset kilogramów do nawet kilku ton. Na małych budowach gdzie nie ma ciężkiego sprzętu, trzeba najczęściej wynająć dźwig na czas dostawy i ze względów ekonomicznych od razu montować prefabrykaty.

CENA

Na całościowy koszt wykonania stropu wpływ mają nie tylko ceny prefabrykatów, stali, drewna, ale również czas potrzebny do ich montażu. Biorąc pod uwagę te wszystkie elementy okazuje się, że prefabrykowane stropy są konkurencyjne cenowo do stropów żelbetowych i przy tym dużo szybsze w montażu. Analizując udział stropów prefabrykowanych w rynku zauważamy, że z roku na rok ich zwiększa się liczba wykonywanych stropów wykorzystujących technologię prefabrykacji.

PODATNOŚĆ NA WAHANIA CEN MATERIAŁÓW

Duża zmienność cen materiałów budowlanych w ostatnich latach powoduje, że stropy o największym zapotrzebowaniu na beton i stal (żelbetony (15-25 kg/m2), filigran (10-15 kg/m2) mogą się okazać rozwiązaniami bardzo drogimi w realizacji. Jeżeli wykonawca lub inwestor nie posiadają systemowych szalunków trzeba dodatkowo liczyć się z zakupem desek lub dzierżawą szalunków co w przypadku stropów żelbetowych może mocno podwyższyć koszty wykonawstwa.

image027(1)

Stropy prefabrykowane nie wymagają szalowania a zużycie betonu i stali ograniczone jest do minimum. Stropy Rector wymagadozbrojenia na poziomie ok. 3-4 kg/m2 a zużycie betonu zaczyna się już od ok. 50 l/2. Duża jest również różnica w zapotrzebowaniu na podpory montażowe. Stropy żelbetowe wymagają nawet 2-3 krotnie większej liczby podpór montażowych co wynika z konieczności przeniesienia całego ciężaru stropu aż do momentu kiedy strop osiągnie pełna wytrzymałość (28 dni). Sztywne belki sprężone część obciążeń przekazują bezpo średnio na ściany konstrukcyjne, więc w trakcie montażu wystarczy jedna podpora (do 5 m rozpiętości stropu) lub 2 podpory jeżeli ta rozpiętość jest większa.

PODSUMOWANIE

Poza wysoką jakością, łatwym i prostym montażem stropy muszą posiadać wysokie parametry akustyczne oraz odpowiednią odporność ogniową. Systemy stropowe RECTOR spełniają powyższewymagania. Rosnąca liczba realizacji zarówno budynków jedno jak i wielorodzinnych potwierdza ugruntowaną pozycję firmy RECTOR jako lidera systemów stropowych sprężonych gęstożebrowych. Biorąc pod uwagę rosnące koszty związane ze stropami żelbetowymi, coraz częściej zapada decyzja o zamianie technologii stropowej np. na system RECTOR , który jest mniej podatny na zmiany cen stali.

Poczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *